ihalede belirli sayıda geçerli teklif verilmesine yönelik bir zorunluluğun bulunmadığı, ihalenin geçerli olan tek teklif ile sonuçlandırılmasının mümkün olduğu, uyuşmazlığa konu ihalede piyasa fiyatları esas alınarak yaklaşık maliyetin *TL olarak belirlendiği, ihale uhdesinde kalan davacının *TL’lik teklifi yaklaşık maliyetin altında olduğundan kamu zararından söz edilemeyeceği, ihalede tek geçerli teklifin kalmış olmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu olan idarenin yaklaşık maliyetin altında olan teklifi ihtiyaçların zamanında karşılanmasını sağlamak için takdir yetkisi kapsamında uygun bulabileceği dikkate alındığında, sadece geçerli teklif sayısının bir olması nedeniyle rekabetin gerçekleşmediğinden bahisle ihalenin iptaline yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline dair karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print