ihalede, davacı tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan sözleşmede, davacı şirketin söz konusu işte çalıştıracağı tüm personelini aylık SGK prim ödeme belgelerini işverene ibraz edileceğinin belirtildiği, bu bağlamda, sözleşmeye konu işte personel çalıştırılacağının açık olduğu, buna karşın, davacı şirketin, iş deneyimini tevsiken sunduğu belgeler arasında Uygulama Yönetmeliği maddesinde sunulması zorunluluğu getirilen personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print