ihalede en yüksek teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi üzerine, en yüksek ikinci teklif sahibi davacının sözleşmeye davet yazısı ile, sözleşmeye davet edilerek, sözleşme imzalamaktan imtina edilmesi veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde geçici teminatın irat kaydedileceğinin bildirilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı; dava konusu taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin ihale şartnamesinde, idare tarafından verilen süre içerisinde sözleşme imzalamaktan imtina edilmesi hâlinde geçici ve varsa ek geçici teminatların irat kaydedileceği kuralına yer verildiği işlemin tamamlanması için belirli bir süre öngörülmediği gibi komisyon kararlarının Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması sebebiyle sürecin uzadığı işlemin keyfi olarak sürüncemede bırakıldığının ortaya konulamadığı yayımlanan diğer özelleştirme işlemleri için de aynı sürelerin geçtiği ve sözleşme imzalamaktan imtina eden birinci teklif sahibinin teminatının da irat kaydedildiği anlaşıldığından, sözleşme imzalamaktan imtina eden davacının, geçici teminatının irat kaydedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print