1

ihalede işçilik maliyetini açıklamaları gerektiği söz konusu işçilik maliyetinin ihaleye teklif verme aşamasında istekli tarafından belirlenen bir maliyet olduğu, sonradan idarece belirlenebilecek bir maliyet kalemi olmadığı dikkate alındığında; ihaleye teklif verildikten sonra idarece işçilik giderlerinin belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi işleminin Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca mümkün olamayacağı hk

Toplantı No 2020/001
Gündem No 63
Karar Tarihi 08.01.2020
Karar No 2020/UH.II-51

BAŞVURU SAHİBİ:

Nimet Gıda Taş. İnşaat Tem. San.  ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/521688 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Yılları (02/01/2020-31/12/2021 Tarihleri Arasında 496 Günlük) Malzemeli Öğle Yemeği Hazırlanması, Taşınması ve Servisi Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından 27.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020-2021 Yılları (02/01/2020-31/12/2021 Tarihleri Arasında 496 Günlük) Malzemeli Öğle Yemeği Hazırlanması, Taşınması ve Servisi Hizmeti İşi İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Nimet Gıda Taş. İnş. Tem.  San.  ve Tic. Ltd. Şti.nin 03.12.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.12.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.12.2019 tarih ve 54035 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1616 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye istekli olarak katıldıkları ve teklifleri sınır değerin altında kaldığından idarece kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesine göre aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli sunulması gerektiği ve açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’ten çok olmaması gerektiği, ihale dokümanında ise işçilik maliyetine esas olmak üzere personel sayısına ve niteliğine yer verilmediği, bu durumda teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin kendi belirledikleri sayı ve nitelikte işçi sayısı üzerinden açıklama yapmalarının gerektiği, bu durumda ise farklı işçilik maliyetleri ortaya çıkacağından tekliflerin eşit koşullar altında açıklanabilmesinin mümkün olmadığı, idare tarafından söz konusu hizmet alımı işi için çalıştırılması öngörülen işçi sayısının belirlenerek sınır değerin altında teklif veren tüm isteklilere tebliğ edilmesi gerektiği,

 

Ayrıca idareye aşırı düşük teklif açıklaması sunmak üzere süre uzatımı talebinde bulundukları ancak idarenin cevap yazısında üç iş gününün aşırı düşük teklif açıklaması için yeterli olduğunun belirtildiği, ancak 06.12.2019 tarihinde kendilerine gönderilen kesinleşen ihale kararı yazısından Destan Kurumsal Hizm. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamalarını dördüncü iş günü olan 04.12.2019’da idareye teslim ettiğini ve idarece açıklamanın kabul edildiğini öğrendikleri, kendilerine verilmemesine rağmen anılan istekliye ek süre verilmesi işleminin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde 2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2020-2021 Yılları (02/01/2020-31/12/2021 Tarihleri Arasında 496 Günlük) Malzemeli Öğle Yemeği Hazırlanması, Taşınması ve Servisi Hizmeti İşi İhalesi

b) Miktarı ve türü:

Yemek hizmetinden yararlanan 3.200 personel için 496 iş günü üzerinden toplam 1.587.200 adet öğle yemeğinin hazırlanması, taşınması ve servisi hizmeti

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: 1- Vatan Caddesi Hizmet Binası (Akşemsettin Mah. Vatan Cad. Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih), 2- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Büyükdere Cd. No:116 Esentepe / Şişli), 3- Beyoğlu V.D.M. (Meşrutiyet Cad. No: 289 Şişhane/Beyoğlu), 4- Gayrettepe Hizmet Binası (M. Pehlivan Cad. Şenol Sk. No:50 Beşiktaş), 5- Kağıthane Hizmet Binası (Çiftecevizler Cad. Şişli), 6- Avcılar Hizmet Binası (Cihangir Mah. Osmanlı Cad. No: 55 Avcılar), 7- İkitelli Hizmet Binası (Ziya Gökalp Mah. Turgut Özal Cad. Bolap Sok. İkitelli Sanayi Sitesi/ İkitelli), 8- Bahçelievler Hizmet Binası (Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No:3 Bahçelievler), 9- Hisar V.D.M (Hobyar Mh. Yalıköşkü Cd. No:16-1 Sirkeci /Fatih), 10- Büyükçekmece V.D.M. (Ulus Mah. Özgem Sok. No:9 Büyükçekmece), 11-Esenler Hizmet Binası (Oruçreis Mah. Tekstilciler Cad. No:4 Esenler), 12- Ümraniye Hizmet Binası ( Saray Mah. Toyo Sk. No:3/A Ümraniye), 13- Bostancı Hizmet Binası (İçerenköy Değirmenyolu Sk. No.18 A/Blok Erenköy), 14- Kadıköy Hizmet Binası (Halitağa Cad. No:31 Kadıköy), 15- Kartal Hizmet Binası (Hürriyet Mahallesi Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Cad. No:47/A-B Kartal), 16- Silivri V.D.M. (Piri Mehmet Paşa Mah. Piri Paşa Cad. Silivri), 17- Sarıyer V.D.M. (Çayırbaşı Cad. No: 17/5 Büyükdere/Sarıyer), 18- Çatalca Tahsilat Şubesi (Tahta Köprü Sok. No:20 Çatalca), 19- Güneşli Hacizli Mallar Bürosu (Güneşli, Evren Mah. Gülbahar Cd. No:21 Bağcılar), 20- Çağlayan Adliyesi Maliye Vezneleri (Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli), 21- Dokümantasyon Müdürlüğü (Beyazlale Sk. No:10/5 5. Kısım Ataköy-Bakırköy), 22- Sultangazi Tahsilat Şubesi (Uğurmumcu Mah. Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi (Yeni Hükümet Konağı Binası), 23- Adalar V.D.M. (Tasfiye Halinde)( Hükümet Konağı/Büyükada), 24- Şile V.D.M. (Tas. Hal.)( Çavuş Mh. Üsküdar Şile), 25- Anadolu Adliyesi Maliye Vezneleri (Esentepe Mah. E-5 Yan yol Cad. No:39 Kartal), 26- Beykoz Tahsilat Şubesi (Paşabahçe Mah. Beyaz Erguvan Cad. No:3 Beykoz )” şeklinde düzenlemeye yer verildiği,

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelinin;

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

2020-2021 Yılları (02/01/2020-31/12/2021 Tarihleri Arasında 496 Günlük) Malzemeli Öğle Yemeği Hazırlanması, Taşınması ve Servisi Hizmeti İşi İhalesi

öğün

1.587.200

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

şeklinde oluşturulduğu,

 

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir…” şeklinde düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personelin sayısına ve niteliğine yer verilmediği, bu nedenle işçiliğe ilişkin sunulacak teklif açıklamalarının eşit şartlarda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı iddia edilmek suretiyle işçi sayısının belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.  

 

Yapılan incelemede; ihaleye ait İdari Şartname ve Teknik Şartname’de ihale konusu iş süresince çalıştırılacak personel sayısına ilişkin olarak açık bir düzenlemenin yer almadığı, sadece Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde “A-Yüklenicinin Personelle İlgili Yükümlülükleri” başlıklı düzenlemesinde “1-Söz konusu ihaleye konu hizmet alımı işinin doğru ve aksamadan yapılabilmesi için tüm giderleri yükleniciye ait olmak üzere yeter sayıda personel çalıştırılması gerekmektedir.

15- Yüklenici; yemeğin hazırlanması, dağıtımı ve servis hizmetlerinin aksamaması açısından söz konusu iş için yeter sayıda personel çalıştıracaktır.

  • Üretim yapılan yerlerde birer gıda mühendisi
  • Üretim yapılan yerlerde gece ve gündüz üretimlerinde baş aşçı, ikişer tane aşçı ve aşçı yardımcısı,
  • Mutfak ve yemekhanelerde işin niteliğine uygun olarak hizmeti aksatmayacak personel (bulaşıkçı, servis elemanı gibi) ile yapılacaktır.” şeklinde çalıştırılacak personelin niteliğine ilişkin düzenlemeye yer verildiği,  

 

    Ayrıca Teknik Şartname’de işin idarenin mutfağında (Vatan Caddesi Hizmet Binası mutfağı, Tekstilkent mutfağı ve Ümraniye mutfağı)  gerçekleştirileceğinin açıklandığı, yemek dağıtımı yapılacak idareye ait tüm binaların ve yemekhaneden yararlanacak toplam personel sayısının belirtildiği, ihale konusu işin süresine ve verilecek toplam öğün sayısına ihale dokümanında yer verildiği görülmüştür.

 

   Yapılan incelemede; ihale komisyonunca tekliflerin alınmasından sonra sınır değerin 19.975.194,00 TL olarak belirlendiği ve teklifi bu tutarın altında kalan Destan Kurumsal Hizmetler A.Ş.ye ve Nimet Gıda Taş. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.ye gönderilen 28.11.2019 tarihli yazılarla; iki haftalık örnek yemek menüsü esas alınmak suretiyle teklif açıklamalarını Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesindeki açıklamalar çerçevesinde sunmalarının istenildiği, başvuru sahibi Nimet Gıda Taş. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin süresi içinde teklif açıklamalarını idareye sunmadığı, bu nedenle teklifinin reddedildiği, Destan Kurumsal Hizmetler A.Ş. tarafından ise 04.12.2019 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamalarının idareye sunulduğu, idarece teklif açıklamalarının uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Teklif açıklamaları uygun bulunarak ihale üzerinde bırakılan Destan Kurumsal Hizmetler A.Ş. tarafından 04.12.2019 tarihinde idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; işçilik giderine ilişkin olarak Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemeleri uyarınca, işçilik oranının belirlenmesine esas olmak üzere Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranının Gösterir Tebliğ’de belirtilen asgari %15’lik oranın üzerinde, teklif edilen bedelin %25’i kadar işçilik oranı öngördüklerini açıkladıkları, bu kapsamda gıda mühendisi, baş aşçı, aşçı yardımcısı vb. giderlerini hesaplamalarına dahil ettiklerini açıkladıkları görülmüştür.  

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde; “Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.  

 

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

 

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde sadece iki haftalık örnek menüdeki ana girdiler ve işçilik giderleri dikkate alınarak açıklama yapılmalıdır. İsteklilerin örnek menüdeki girdiler ve işçilik gideri kullanılarak teklif ettikleri birim fiyatı açıklamaları gerekmekte olup toplam miktar ve tutar açıklaması yapılmayacaktır. Örneğin normal kahvaltı, diyet kahvaltı, ara öğün, normal yemek ve diyet yemek gibi birim fiyatları içeren bir ihalede, isteklilerin teklif ettikleri birim fiyatı; örnek menüyü ve bu menünün üretimi için gerekli işçilik tutarını kullanarak tevsik etmeleri durumunda açıklama uygun kabul edilecektir.” şeklinde açıklamalara yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından her ne kadar aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında idarece personel sayısının bildirilmesi gerektiği iddia edilmekte ise de, başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı, ihale dokümanında toplam çalıştırılacak personel sayısının belirtilmediği, sadece Teknik Şartname’de üretim yapılan yerlerde gıda mühendisi, baş aşçı, iki adet aşçı ve aşçı yardımcısı ile mutfak ve yemekhanelerde yeter sayıda bulaşıkçı ve servis elemanı bulundurulmasının istenildiği, idarenin yaklaşık maliyet icmalinde ise personel sayısına ilişkin bir belirleme bulunmadığı,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi uyarınca ise idarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sadece iki haftalık örnek yemek menüsünün isteklilere bildirilme zorunluluğu bulunduğu,  isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde öngördükleri birim fiyatları açıklamaları, bu kapsamda ana girdi birim öğün maliyeti ile ihale konusu işin niteliğini ve kapsamını dikkate alarak öğün başına öngördükleri işçilik maliyetini açıklamaları gerektiği, söz konusu işçilik maliyetinin ihaleye teklif verme aşamasında istekli tarafından belirlenen bir maliyet olduğu, sonradan idarece belirlenebilecek bir maliyet kalemi olmadığı dikkate alındığında; ihaleye teklif verildikten sonra idarece işçilik giderlerinin belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi işleminin Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca mümkün olamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan; ihaleye ait İdari Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir…” şeklinde düzenlemeye,

 

Anılan Şartname’nin “İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması” başlıklı 13’üncü maddesinde ise “13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır…” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede ise; başvuru sahibinin ihaleye teklif vermeden önce teklifini hazırlamasına veya ihale dokümanında açıklanmasını istediği hususlara ilişkin idareye herhangi bir açıklama talebinde bulunmadığı,

 

İdarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısı üzerine de teklif açıklamalarını sunmak için  ihale dokümanında tereddütlü gördüğü hususlara yönelik olarak herhangi bir açıklama talebinde bulunmadığı ve teklif açıklamalarını süresi içinde sunmadığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından ise anılan istekli tarafından süresi içinde herhangi bir teklif açıklaması sunulmadığı için 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca anılan isteklinin teklifinin reddedildiği anlaşılmış olup, idarenin teklifi reddetmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde  (1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanında personel sayısının belirtilmediğine yönelik iddiasının ayrıca ihale dokümanına karşı ileri sürülen bir iddia niteliğinde de olduğu ve ihale dokümanının EKAP üzerinden indirildiği tarihten (04.11.2019) itibaren on günlük süre içinde idareye karşı ileri sürülmesi gerektiği, bu yönden söz konusu iddianın süre açısından uygun olmadığı, iddianın ayrıca ihaleye teklif verildikten sonra ileri sürüldüğü de dikkate alındığında anılan Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan “… c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü uyarınca da başvuru ehliyetine haiz olmadığı sonucuna da varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarını idarece verilen teklif açıklama süresi geçtikten sonra sunduğu iddiası bakımından yapılan incelemede;

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesinde “Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede; idarece teklifi sınır değerin altında kalan Destan Kurumsal Hizmetler A.Ş.ye ve Nimet Gıda Taş. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.ye EKAP üzerinden gönderilen 28.11.2019 tarihli yazılarla ayrıntılı teklif açıklamalarını yazının “tebliğ tarihini izleyen 3 (üç) iş günü sonrası mesai bitimine kadar” idareye sunulmasının istenildiği,

 

 

 

 

Destan Kurumsal Hizmetler A.Ş. tarafından ise aşırı düşük teklif açıklamalarının 04.12.2019 tarihinde idareye sunulduğu, dolayısıyla yazının tebliğ tarihi olan 28.11.2019’dan sonraki 3 (üç) iş günü sonrası mesai gününün 04.12.2019 tarihi olduğu, anılan isteklinin süresi içinde açıklamalarını idareye sunduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.