ihale konusu malı teslim edeceğine ilişkin olarak taahhütte bulunmasına rağmen malın üretileceği malzeme ocağında yapılan tespitte ocağın atıl vaziyette olduğunun ve malzeme teslimine uygun olmadığının kendisine bildirildiği, akabinde sorumluluklarını yerine getirmemesi üzerine davacıya uyarı niteliğinde ihtarnameler gönderildiği, buna rağmen Teknik Şartnamedeki sorumlulukların yerine getirilmediği, sahada bu yönde herhangi bir çalışmanın da yapılmadığının idareye bildirilmesi üzerine sözleşmenin feshedildiği bu itibarla dava konusu işe ilişkin sözleşmede belirlenen şartlara aykırı davranan ve sözleşmede belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeyerek sözleşme konusu işi usulüne uygun tamamlamayan davacı şirket hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print