ihalede  öz mal olarak istenilen asfalt plentine yönelik Aşırı düşük savunmada finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makina, teçhizat ve ekipmanın kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartıyla isteklinin kendi malı sayıldığından sunulan finansal kiralamaya ilişkin belgelerin uygun bulunması ve kapasite raporunun da finansal kiralamaya konu asfalt plentine ilişkin olması şartıyla isteklinin asfalt plentine yönelik yeterlik kriterini karşıladığı sonucuna varılabileceği belirtilerek, finansal kiralamaya ilişkin belgeler incelendiğinde, ihale ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiğinin belgelenemediğinden yeterlik kriterlerinin karşılanmadığı gerekçesiyle davacıların oluşturduğu ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiş Kurul kararına karşı açılan davada verilen temyize konu Mahkeme kararında da aynı yönde değerlendirmeler yapılmış, ancak vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair yazının ilk ilan ve davet tarihini de kapsayan daha ileri bir tarihli olduğu kapasite raporundaki bilgilerle finansal kiralama sözleşmesindeki bilgilerin örtüştüğü ve asfalt plentinin kapasite raporlu olma şartını sağladığı belirtilmiş, sonuç olarak yazı içeriğinde tablo hâlinde kiralama sözleşmesinin ödeme planları olarak açıkça belirtilen ödeme planlarının sunulduğu görüldüğünden bu hususun araştırılması suretiyle karar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen Kurul kararının hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print