İhalede, 33 adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye 8 isteklinin katıldığı, 5 isteklinin elektronik geçici teminat mektubu sunmadıkları ve yeterlik bilgileri tablosuna katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak bilgi girişi yapmadıkları ve geçerli teklif sahibi 3 istekliden birinin de sunduğu belgenin istenilen kriterlere uygun olmadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakıldığı ve böylece geçerli teklif sahibi olarak söz konusu iki isteklinin kaldığı hususları dikkate alındığında; ihaleyi yapan idarenin, görev ve yetkileri kapsamında İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” maddesinde öngörülen, “bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, rekabeti sağlama sorumluluğu” çerçevesinde ihale sürecini yeniden değerlendirmesi gerektiği

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print