ihale konusu işin sözleşme eki olan İdari Şartnameye İlave Edilecek Hususlar maddesinde yüklenici firmanın ihale konusu işi yapmaya yetkili olduğunu gösteren TÜRKAK’tan onaylı akreditasyon belgesine sahip olacağı ve bu belgeyi muayene komisyonuna muayene aşamasında ibraz edeceğinin belirtildiği davacı şirket tarafından, çalışan ve yetkililerin TÜRKAK’tan onaylı akreditasyon belgesinin ihale kapsamında sunulduğu ve bunun şirketin TÜRKAK’tan onaylı akreditasyon belgesine ait Mahkeme kayıtlarına giren cevabi yazıda, akreditasyon taleplerinin gönüllülük esasına dayandığı ve akreditasyon sertifikasının kuruluşların ilgili alanda çalışma yapmaya yetkili olduğunu göstermek amacıyla düzenlediği, başvuran kuruluşun gerçekleştirdiği çalışmaya göre yapılan inceleme, denetim ve nihai değerlendirmeler sonucunda akreditasyon verilip verilmeyeceği konusunun karara bağlanacağının belirtildiği, davacı şirketin muayene aşamasında ibraz etmesi gereken söz konusu belgeyi ibraz etmediğinin anlaşıldığı, bu durumda, davacı şirketin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği hk (Danıştay K416)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print