İHALELERDE PROJE PLANLAMA KONTROL SİSTEMİ KURUMSAL P.P.K.S. 

İHALELERDE PROJE PLANLAMA KONTROL SİSTEMİ KURUMSAL P.P.K.S.  1

PROJE PLANLAMA KONTROL SİSTEMİ KURUMSAL P.P.K.S. 

 • BÜTÇE YÖNETİMİ
 • MALZEME YÖNETİMİ
 • ZAMAN YÖNETİMİ
 • KALİTE YÖNETİMİ
 • PERSONEL YÖNETİMİ

GERÇEKCİ PLANLAMA PRENSİBİ:

 • Tüm detaylarıyla hazırlanmış gerçekçi bir plan hedefe ulaşmanın ilk adımıdır. Plan; riskleri görebilmeli, ara hedefler barındırmalı, uygulanabilir olmalı, kurum imkân ve kabiliyetlerini zorlamamalıdır. Plan; hedefe en uygun zamanda ulaşmayı, en ekonomik yolu bulmayı, kalite standartlarına uygun biçimde projenin gerçekleşmesini sağlamalıdır.

DİNAMİKLİK PRENSİBİ:

 • P.P.K.S. değişen durumlar karşısında hedef realizasyonlarına imkân sağlar. Proje uygulaması sırasında gerçekleşecek kazanımları hedefe yansıtır. Hedefi etkileyecek olumsuz gelişmeleri önceden tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

GÖREV BAŞINDA EĞİTİM PRENSİBİ:

 • Kamu ve özel sektör yönetimleri proje hedeflerine ulaşabilmek için seçkin personeli bulur ve projenin uygulaması için görevlendirirler. Proje uygulamasında günlük faaliyetlerin proje hedefine ne kadar hizmet ettiği görevli personelin faaliyetleri içinde anlaşılması zor bir konudur. P.P.K.S. personel hatalarını en aza indirgemek amacıyla kurum personelini görevi başında eğitir.

PROJE DIŞI ETKİLERDEN KORUNMA PRENSİBİ:

 • Proje ile ilgili olmadığı düşünülen, uygula dışında kaldığı değerlendirilen kararlarda, kanunlarda, talimatlarda, yönetmeliklerde, bilgilerde yapılan değişiklikler P.P.K.S. tarafından analiz edilerek hedef realizasyonu gerçekleştirilir.

SÜRAT PRENSİBİ:

 • Proje uygulamalarında alınacak kararların zamanlaması önemlidir. Bu kararların verilebilmesinde verilerin toplanma sıklığı, analizlerin derhal yapılması, karar tasarılarının süratle yönetimlerin onayına sunulması P.P.K.S. nin en önemli ilgi sahasıdır.

İNİSİYATİF PLANDADIR PRENSİBİ:

 • P.P.K.S. hazırlanan geçekçi bir plan üzerinde yürür. Dolayısı ile planın uygulayıcılarını belirsizlikten kurtarır. Ne zaman hangi faaliyetin başlayacağı, ne zaman sonuçlanacağı, lojistik planlamalar vb. P.P.K.S. tarafından yürütüleceği için proje uygulama personeli inisiyatif kullanma zorluğundan kurtulur. Kısacası “İNİSİYATİF PLANDADIR”

TASARRUF PRENSİBİ:

 • Proje uygulamasında zaman, malzeme ve adam/saat kayıplarını detaylara inerek önler. Gereğinden fazla yedeklemeye izin verilmez, Planda öngörülen tasarrufun uygulamada bir üst seviyeye çıkartılması yönünde tedbirler alır. Malzeme ve personel yönetimini tasarruf odaklı kullanarak oluşacak kayıpların ortadan kaldırılmasını sağlayan bir prensiptir.

YASALARA BAĞLILIK PRENSİBİ:

 • Çalışma sınırları başta yasalar olmak üzere yürürlükteki mevzuatların tümünü kapsar. Olası yada karşılaşılan problemleri bu sınırlar içinde değerlendirerek hizmet ettiği projenin faaliyetini her kademede hesap verebilir konumda tutar. Tutulan kayıtlar ve projenin akışı istenildiği anda her türlü bilginin dayanaklarıyla paylaşılmasına imkan verir.

P.P.K.S. UYGULAMA ALANLARI

 • KAMU KURUMLARININ PROJE VE FAALİYETLERİNDE
 • KAMUYA KARŞI TAAHHÜT PROJELERİNDE
 • ÖZEL ANLAŞMALARLA KURULMUŞ ORTAKLIK PROJELERİNDE
 • YATIRIM PROJELERİNDE

PERSONEL, MALZEME, BÜTÇE – MALİYET, ZAMAN, KALİTE YÖNETİMİNİN BİR BÜTÜN OLARAK YADA AYRI AYRI UNSURLARI İLE KULLANILABİLDİĞİ BİR ALANDA FALİYET GÖSTERİR.

P.P.K.S. GENEL İŞLEYİŞİ

İHALELERDE PROJE PLANLAMA KONTROL SİSTEMİ KURUMSAL P.P.K.S.  2
ihale

 

 

 

 

 

 

 

KURUM DIŞI DİNAMİKLERİN TOPLANMASI

İHALELERDE PROJE PLANLAMA KONTROL SİSTEMİ KURUMSAL P.P.K.S.  3

 

 

 

 

 

 

 

KURUM İÇİ DİNAMİKLERLE KOORDİNASYON

İHALELERDE PROJE PLANLAMA KONTROL SİSTEMİ KURUMSAL P.P.K.S.  4

 

 

 

 

 

 

HER ADIMDA DURUM MUHAKEMESİ

İHALELERDE PROJE PLANLAMA KONTROL SİSTEMİ KURUMSAL P.P.K.S.  5

 

 

 

 

 

 

 

İHALELERDE PROJE PLANLAMA KONTROL SİSTEMİ KURUMSAL P.P.K.S.  6

 

 

 

 

 

 

P.P.K.S. (PROJE PLANLAMA KONTROL SİSTEMİ) UYGULAMA ALANLARI

 • KAMU KURUMLARININ PROJE VE FAALİYETLERİNDE
 • KAMUYA KARŞI TAAHHÜT PROJELERİNDE
 • ÖZEL ANLAŞMALARLA KURULMUŞ ORTAKLIK PROJELERİNDE
 • YATIRIM PROJELERİNDE
 • PERSONEL, MALZEME, BÜTÇE – MALİYET, ZAMAN, KALİTE YÖNETİMİNİN BİR BÜTÜN OLARAK YADA AYRI AYRI UNSURLARI İLE KULLANILABİLDİĞİ BİR ALANDA FALİYET GÖSTERİR.

P.P.K.S. GENEL İŞLEYİŞİ

 • DURUM MUHAKEMESİ
 • HER ADIMDA DURUM MUHAKEMESİ
 • P.P.K.S. FİYAT / HEDEF FAYDA ORANI
 • P.P.K.S FİYATLAMASI COST PLUS YÖNTEMİNE GÖRE YAPILIR
 • HEDEF BÜTÇESİ KAZANCI P.P.K.S MALİYETİ ÜSTÜNDEDİR
 • RİSKLERİ ÜSTLENİR
 • PLAN DIŞI GİDERLERLE KARŞILAŞILMAZ
 • KAYIP ORANI AZALIR
 • EKONOMİKTİR.
 • ULAŞILABİLİRLİK
 • P.P.K.S. FAYDALARINA VERİLECEK YETKİ VE SORUMLULUĞUN BELİRLENDİĞİ BİR SÖZLEŞMEYLE ULAŞILABİLİNİR
 • YURT İÇİ VE YURT DIŞI PROJELERİ İÇİN KULLANILIR
 • PAKET OLARAK ULAŞILABİLDİĞİ GİBİ ALT YÖNETİMLERİ DE AYRI AYRI TERCİH EDİLEBİLİR.
 • YURT İÇİNDE DANIŞMANLIK VE MÜŞAVİRLİK TÜRÜNDE BENZER UYGULAMALARI YOKTUR.

P.P.K.S. KADRO VE TEŞKİLATI

 • MERKEZ PLANLAMA GRUBU
 • KONTROL GRUBU

P.P.K.S (Kurumsal) MALZEME YÖNETİMİ

KURUMSAL MALZEME YÖNETİMİ

 • Sınırsız ihtiyaçların kısıtlı kaynaklarla zamanında temini kurumsal malzeme yönetiminin ana konusudur.
 • İhtiyacın belirlenmesi planlama ve koordinasyon gerektirir
 • Kamusal yapıların malzeme tedarik usulleri yönetmeliklerle detaylandırılır.
 • «Alınan değil korunan malzeme sizindir» prensibiyle envanter ve harcama kayıt sistemleri geliştirir.

MALZEME YÖNETİM UNSURLARI

 • MALZEME İHTİYACININ TESPİTİ
 • SATIN ALMA İŞ EMRİ
 • MALZEME TEMİNİ
 • AVANS YÖNTEMİ
 • ALIM (İLAN AŞAMASI)
 • İHALE (ALIM GÜNÜ İŞLEMLERİ)
 • ALIM (SÖZLEŞME İMZALANMASI)
 • İHALE (SÖZLEŞME YÖNETİMİ)
 • İHALE (MUAYENE İŞLEMLERİ)
 • ALIM SONRASI KURUMSAL İŞLEMLER
 • SÖZLEŞMEYE DAYANAN YAPIM İŞLERİNDE P.P.K.S.
 • PROJE İNCELEMESİ

PROJE PLANLAMA BİLGİLERİ

 • TEKNİK İNCELEMESİ
 • İŞ PROGRAMI
 • MÜŞTERİ PROFİLİ
 • BÜTÇE
 • TEŞKİLAT
 • PERSONEL
 • MAKİNA EKİPMAN
 • SÖZLEŞME
 • ALT SÖZLEŞMELER
 • NAKİT AKIŞ TABLOSU

PROJE TAKİP BİLGİ AKIŞI

 • 1.İMALAT YÜZDESİ
 • 2.TAŞERON ÖDEMELERİ
 • 3.HAKEDİŞ MİKTARLARI
 • 4.STOK DURUMU
 • 5.MAKİNA EKİPMAN DURUMU
 • 6.ÖDENEN PERSONEL ÜCRETLERİ
 • 7.MALZEME ALIMLARI
 • 8.SSK ÖDEMELERİ
 • 9.VERGİLER
 • 10.DİĞER

P.P.K.S. ‘NE GÜNLÜK BİLGİ AKIŞI

 • PPKS ANALİZ ÖRNEKLEMESİ
 • P.P.K.S. KURUMSAL PERSONEL YÖNETİMİ
 • VERİMLİLİK
 • KURUMSAL PERSONEL YÖNETİMİNİN AMACI
 • KURUMUN FAALİYET KONULARINDA İHTİYAÇ DUYDUĞU PERSONEL KADRO İHTİYAÇLARININ İŞ / SAAT UYGULAMALARINA DAYANARAK BELİRLENMESİ
 • KADROLAR ARASINDA EŞGÜDÜMÜN SAĞLANMASI
 • SORUMLULUKLARIN DAĞITILARAK YETKİLERİN BELİRLENMESİ
 • İŞ YÜKÜNÜN EŞİT DAĞILIMI PERSONEL MOTİVASYONU
 • KAYNAKLARIN KULLANILMASINDA TASARRUF
 • PERSONEL HATALARININ ORTADAN KALDIRILMASI
 • İŞ GÜVENLİĞİ

KURUMSAL PERSONEL YÖNETİMİ İŞLEM BASAMAKLARI

(-1- İŞLERİN BELİRLENMESİ)

 • KURUMUN FAALİYET YAPISINDA YÜRÜTÜLEN HER İŞİN AYRI AYRI TESPİTİ
 • TESPİT EDİLEN İŞLERİN AKIŞ DİYAGRAMLARININ BELİRLENMESİ
 • HER İŞ İÇİN BEKLENEN SONUCUN TESPİT EDİLMESİ
 • AKIŞ DİYAGRAMLARINA UYGUN HER AŞAMANIN ADAM/SAAT TESPİTLERİ
 • İŞ GRUPLARININ OLUŞTURULMASI
 • KURUMSAL PERSONEL YÖNETİMİ İŞLEM BASAMAKLARI(-2- KADRO ÇALIŞMASI)
 • İŞ GRUPLARININ GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRELERİNE GÖRE BELİRLENMESİ
 • İŞ GRUPLARI İÇİN UYGUN İHTİSASLARIN BELİRLENMESİ
 • İŞ GRUPLARININ KADRO İÇİNE ALINMASI
 • KADROLARIN YAN VE DİKEY KOORDİNASYONLARININ BELİRLENMESİ
 • HİYERARŞİK YAPININ DÜZENLENMESİ
 • KURUMSAL PERSONEL YÖNETİMİ İŞLEM BASAMAKLARI( -3- EĞİTİM, DEĞERLENDİRME VE DENETİM)
 • PERSONEL DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
 • GÖREV TANIM FORMLARININ HAZIRLANMASI
 • İŞ KONTROL ÇEKLİSTLERİ
 • GÖREV BAŞI EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
 • KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME DENETİM SİSTEMİNİN KURULMASI

P.P.K.S. DEN BEKLENEN SONUÇ -1-

 • MALİYETLERİN FARKEDİLİR ÖLÇÜDE AZALMASI
 • GERÇEKÇİ BİR PLANLAMA
 • MALZEME YÖNETİMİ
 • PERSONEL YÖNETİMİ
 • DEĞERLENDİRME VE RAPORLAR
 • ZAMANDAN TASARRUF
 • DEĞİŞEN DURUMLARA UYUM GÖSTERMESİ SAYESİNDE SAĞLANIR
 • PROJE MALİYETLERİNE KATKISI

P.P.K.S. DEN BEKLENEN SONUÇ -2-

 • KURUM KAYNAKLARININ TAM KULLANIMI SAYESİNDE KURUMUN BİRDEN FAZLA PROJE GERÇEKLEŞTİREBİLMESİ
 • FİNANSAL YÖNETİM
 • MALZEME YÖNETİMİ VE TOPLU ALIMLAR
 • PERSONEL TASARRUFU
 • GERÇEKÇİ PLANLAMA
 • ETKİN KOORDİNASYON
 • ANLIK TAKİP VE KONTROL SAYESİNDE SAĞLANIR

P.P.K.S. DEN BEKLENEN SONUÇ -3-

 • HESAP VEREBİLİRLİK
 • YASA VE MEVZUATLARA UYGUNLUK
 • HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
 • ANLAŞMAZLIKLARA KARŞI DELİL TOPLAMA
 • KAYITLARIN DÜZENLİ TUTULMASI
 • SÖZLEŞME YÖNETİMİ
 • ANLIK TAKİP VE KONTROL SAYESİNDE SAĞLANIR

P.P.K.S. DEN BEKLENEN SONUÇ -4-

 • ZAMANDAN TASARRUF
 • GERÇEKÇİ PLANLAMA
 • ELASTİKİYET
 • SÖZLEŞME YÖNETİMİ
 • ANLIK TAKİP VE KONTROL SAYESİNDE SAĞLANIR

P.P.K.S. DEN BEKLENEN SONUÇ -5-

 • KALİTE
 • MALZEME YÖNETİMİ
 • PERSONEL YÖNETİMİ
 • SÖZLEŞME YÖNETİMİ
 • ANLIK TAKİP VE KONTROL SAYESİNDE SAĞLANIR
 • P.P.K.S. DEN BEKLENEN SONUCA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

P.P.K.S FAYDA ÜÇGENİ

 • P.P.K.S. FAYDA ALANININ ZAMAN – KALİTE – MALİYET UNSURLARINI DENGELİ BİR BİÇİMDE OLUŞTURUR.
 • BU UNSURLARDAN BİRİNDE SÜREÇTE OLUŞACAK DARALMALAR DİĞER UNSURLARI ETKİLER.
 • BU DURUMDA P.P.K.S. FAYDA ALANI DEĞİŞMESE BİLE HEDEF KONULARIN REVÜZYONU GEREKİR.

ZAMANDA KISITLAMA

P.P.K.S FAYDA ÜÇGENİ

 • ZAMANDA KISITLAMALARA GİDİLMESİ MALİYETLERİ ARTIRIR
 • ARTAN MALİYETLER KALİTE YÖNETİMİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR.
 • ZAMAN KISITLAMASI KALİTE YÖNETİMİNİ KAPSAMAZ İSE KALİTEDE DÜŞÜŞ KAÇINILMAZDIR.

KURUM İÇİ DESTEK

 • KURUMUN TÜM DİNAMİKLERİ İLE P.P.K.S. NE İNANCI,
 • P.P.K.S. ANALİZLERİ SONUCUNDA OLUŞAN KARARLARIN UYGULANMASI
 • DOĞRU BİLGİ AKIŞI

P.P.K.S FAYDA ALANINI GENİŞLETİR

REFERANSLAR

P.P.K.S. UYGULAMALARI (1985 – GÜNÜMÜZE)

 • HV. KV. K. LIĞI AKINCI F-16 TESİSLERİ KONTROLLÜK
 • 2 NCİ TAK. HV. KV. K. LIĞI İNŞAAT ŞB.
 • BENNA İNŞ. YURT DIŞI / YURT İÇİ PROJE – UYGULAMA P.P.K.S YÖNETİMİ
 • CEZAYİR YURT DIŞI PROJE UYGULAMA YÖNETİMİ.
 • ANKARA YAŞAMKENT ÇOK PAYDAŞLI K.K.İ SÖZLEŞME YÖNETİMİ
 • ANKARA EMEK KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ
 • YENİŞEHİR ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TASFİYE YÖNETİMİ
 • ANKARA YENİMAHALLE K.K.İ. SÖZLEŞMESİ P.P.K.S. YÖNETİMİ
 • BODRUM ÖĞRETMENLER KOOPERATİFİ TASFİYE YÖNETİMİ.
 • ANKARA ÜMİTKÖY SİTESİ TASFİYE YÖNETİMİ
 • İSTANBUL AREL PARK 400 DÖNÜM ALANDA P.P.K.S. UYGULAMASI (2018-2019)
 • İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MALZEME YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI (2018-2019)
 • DİKİLİ BELEDİYESİ PERSONELİ PPKS EĞİTİMİ VERİLMESİ 2020
 • DİKİLİ BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK HİZMETİ 2020