İhalelere katılan her teklif sahibinin ihale hukuku hakkında dikkat etmesi gereken hususlar

birçok hizmet sağlayıcı ve inşaat şirketleri, kamu ihale işlemlerine düzenli olarak katılmaktadır, Fakat İhale süreçlerinde karşılaşmış oldukları sorunlara karşı  haklarını korumak için ihale hukuku konusunda bilgi eksiklikleri bulunmaktadır

ihale edilen bu projelerin birçoğu doğrudan kamu idareleri, kamu idareleri veya kamu ihale kanununa bağlı (KİK Kapsam dışı) özel şirketler tarafından aittir ve finanse edilmektedir.

Yapım ihalelerinde, genellikle su, enerji, ulaşım,alt yapı ve üst yapı hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından tedarik edilmesine ilişkin AB Yönetmeliği ile karşılaşırsınız. kamu alımları kanununa bağlı olduğunu zorunlu kılmaktadır. Bu Direktif, AB Direktifine tam etkili olan “ihale Yönetmeliği” biçiminde ihale hukuku süreçlerinde esas alınmaktadır.

özel veya kısmen özel sektöre ait şirketler olduğundan, birçok teklif sahibi, bu şirketler tarafından yürütülen ihale işlemlerinin katı şekilde düzenlenmesinden habersizdir.

İhaleleri, işler veya hizmetler için bir sözleşme için olağan özel ihaleler gibi görünse de, ihale işlemleri aslında çok sayıda kamu ihale kanunu hükümlerine tabidir.

Bunun, ihale dokümanlarının istenen içeriği, bu ihale işlemlerinin resmi olarak yapılması gerektiği, başarılı teklif sahibinin nasıl seçilmesi gerektiği ve bu hükümlere uyulmaması durumunda yasal yollardaki talepler üzerinde önemli bir etkisi vardır.

İhale hukukuna uygun İhale dokümanlarının zorunlu içeriği nelerdir

İhale Yönetmeliğine tabi ihale işlemlerini başlatırken, ihale şirketinin tüm potansiyel teklif sahiplerine bir dizi ihale belgesi sunması gerekir. Bu belgeler ihalenin nasıl uygulanacağı, ne tür bir ihale usulünün kullanılacağı, başarılı teklif sahibinin seçim kriterlerinin ne olduğu ve ihale şirketinin teklif ettiği sözleşme koşullarının ayrıntılarını içermelidir.

ihale hukuku kapsamında Firmaların Haklarının korunması

Sağlanacak belgeler oldukça ayrıntılı olduğu için, şirketlerin ihaleye hata yapmalarını ve ihale sürecinin başından itibaren ihale Yönetmeliklerini ihlal etmelerini sağlamak kolaydır. Potansiyel teklif sahipleri için, ihale dokümanlarının yayınlanmasından başlayarak sadece 10 takvim günü içinde zeyilname hakkın bulunduğunu, belgelerdeki hata, eksiklik veya yanlışlıkları bildirmek ve itiraz etmek önemlidir. Bundan sonra itiraz etme hakları sona erer.

Bir hata daha sonra ortaya çıksa ve ihale şirketi gönüllü olarak bunu düzeltmezse bile, teklif sahibi artık yerel Satın Alma daireleri veya bu hataya dayanan mahkemelere resmi bir itirazda bulunamaz.

Örnek vermek gerekirse, ihale dokümanları sadece başarılı teklif sahibinin seçildiği kriterleri belirtmekle kalmamalı, aynı zamanda bu kriterlerin birbirleriyle ve nasıl ve neye göre belirlenecekleri ile ilgili olarak nasıl ağırlıklandırılacağını da belirtmelidir.

Bazı kriterler (ihale şirketinin kurulduğu ülkeye özgü veya işini yürüten ülkeye özgü sertifikaları sağlama zorunluluğu gibi, ancak diğer AB ülkelerinde bulunmayan şartlar gibi) kabul edilemezdir ve bu nedenle bunların dahil edilmesi İhale dokümanları (ihale Yönetmelik hükümleri). Aynısı, sağlanan işlerin kalitesiyle ilgili belirli şartlar için de geçerlidir,

İhale hukuku açısından İhale işlemlerinin formaliteleri

Bir sonraki adım olarak, ihale şirketi istihdam etmeyi tercih ettiği dava türüne kesinlikle uymalıdır. Tüm süreç tamamen şeffaf olmalı ve tüm teklif sahiplerine katılmaları için eşit fırsat tanınmalı ve bilgiye eşit erişim sağlanmalıdır. İhale şirketi ayrıca, yalnızca çok özel koşullar altında kısaltılabilecek yasal son teslim tarihlerine (teklif verenin sorularını, tekliflerini veya yan tekliflerini almak için son teslim tarihleri ​​gibi) uymalıdır.

Tecrübelerimize göre, birçok ihale şirketi, kamu ihale kanununun ayrıntılarına aşina olmayan teklif sahipleriyle ilgilenirken, karmaşık ihaleleri ve kamu ihale işlemlerinin spesifik hükümlerini kendi avantajlarına kullanmaktadır.

Bir teklif sahibi, sık sık, teklif verme sürecinden yasadışı olarak çıkarıldığını ya da itiraz için son tarihin geçmesinden sonra başka bir teklif verenin lehine ayrımcılığa uğradığını fark eder.

Bu son tarihler çok kısa olduğu ve yapılması gereken çok sayıda hata veya kaçırılması gereken fırsatlar olduğu için, ihaleye katılırken, kamu ihalesi alanında deneyimli ihale avukatı na her zaman başından itibaren danışmanızı tavsiye ederiz

MBS ihale Danışmanlık