ihalenin malzeme onarım işinin davacı şirket uhdesinde kaldığı davalı idarece “davacı şirketin sözleşme kapsamında onarımını yaptığı malzemenin cezasız cezalı ve nihayet ihtarlı süreler içinde fonksiyon testinden geçmediği ve sözleşme gereği başka muayene hakkı kalmadığı dolayısıyla taahhüdün ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yüklenici tarafından yerine getirilmediği” gerekçesiyle sözleşmenin feshedilerek kesin teminat mektubunun irat kaydedildiği dava konusu işlemle davacı şirketin 4735 sayılı Kanunu uyarınca 1 yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına karar verildiği Bu durumda, işlemin esasına yönelik olarak, davacının fiillerinin sözleşmeye aykırılık içerip içermediği yasaklama sebeplerinin bulunup bulunmadığı hususunda bir inceleme yapılmak suretiyle karar verilmesi gerektiğinden, temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmaması hk (Danıştay K 123)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print