Dava konusu ihaleye ilişkin “İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” maddesine göre isteklinin, taşımacılıkta deneyimli olduğunu ve ihale tarihi itibariyle son üç yıllık sürede, yurt içinde ürünlerin nakliyesi işini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını belgelemesi gerektiği, dava dışı sunulan belgelerin bir kısmının ihalenin yapıldığı tarihden önceki son 3 yıllık sürenin başladığı * tarihinden öncesine ait olduğu, bu tarihten sonraki iş deneyim belgelerine göre ise, * tarihleri arasında toplam *ton civarı taşıma işi yapıldığı,*tarihleri arasında *ton civarı taşıma işi yapıldığı * tarihleri arasında ise toplam * bin ton civarı taşıma işi yapıldığının anlaşıldığı, ihalenin uhdesinde kaldığı iş ortaklığının diğer ortağı tarafından sunulan belgelerin bir kısmının ihalenin yapıldığı * tarihinden önceki son 3 yıllık sürenin başladığı *tarihinden öncesine ait olduğu, bu tarihten sonraki iş deneyim belgelerine göre ise,*tarihleri arasında * bin ton civarı taşıma işi yapıldığı, * tarihleri arasında * bin ton taşıma işi yapıldığına yönelik iş deneyim belgelerinin sunulduğu, şartnamede iş deneyim tutarı olarak ihalenin yapıldığı tarihleri arasında bir yıl içerisinde en az * Ton petrol ya da ürünlerin nakliyesi işinin yapılması şartı arandığından ihale uhdesinde kalan dava dışı iş ortaklığının teklif ekinde sunduğu ve davalı idarece dosyaya eklenen iş deneyim belgelerinin, şartnamede aranan  tarihler arasındaki 1 yıl içerisinde *Ton tutarını karşılamadığı sonucuna varılması

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print