ihaleye katılma adına iş deneyimi kapsamında sunulan sözleşmenin değiştirildiğinin anlaşıldığı, anılan isteklinin eski sözleşme ile ihaleye katılması halinde gerekli şartları sağlamayacağından sözleşmenin uygun hale getirilerek ihaleye iştirak edildiği, bu durumun idareyi yanıltmaya yönelik bir fiil olarak değerlendirilmesi gerektiğinden 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır” başlıklı dördüncü fıkrasının (h) bendi “Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen…” ve (j) bendi “17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. …” hükümleri uyarınca yanıltıcı bilgi belge verdikleri tespit edildiğinden ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print