İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmının boş bırakılmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı şeklindeki değerlendirme isabetli olmamakla beraber; davacı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi ile pay defterinin birbirlerini teyit ediyor olmaları, ihale ilan tarihine  kıyasla güncel oldukları hususu ile beraber değerlendirildiğinde ihale kapsamında en avantajlı ikinci teklif sahibi davacının teklifinin söz konusu eksik nedeniyle geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, belirtilen kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmaması

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print