Sözleşme bir bedel karşılığında akdedilmemiş ise, inşaat (eser) sözleşmesi değil, isimsiz bir sözleşme olarak nitelendirilir

image_pdfimage_print
61 / 100

Sözleşme bir bedel karşılığında akdedilmemiş ise, inşaat (eser) sözleşmesi değil, isimsiz bir sözleşme olarak nitelendirilir

TBK m. 470 de belirtildiği üzere, eser sözleşmelerinde yüklenici bir bedel (ivaz) karşılığında eseri medyana getirir.

Kanundan açık şekilde anlaşılacağı üzere inşaat sözleşmelerinin ivazlı bir sözleşme olduğu sonucuna varılmaktadır.

İş sahibinin yerine getireceği edim olan bedelin ödenmesi görevini, sözleşmenin başında açıkça ya da örtülü olarak kararlaştırmak mümkündür.

Sözleşme bir bedel karşılığında akdedilmemişse, inşaat (eser) sözleşmesi değil, isimsiz bir sözleşme olarak nitelendirilmektedir. Sözleşme ilişkisinin bedelsiz olarak kurulması durumunda sözleşmenin vekâlet sözleşmesi mi, yoksa inşaat sözleşmesi benzeri isimsiz bir sözleşme mi olacağı tartışma konusudur.

Belirsizlik durumunda, olayın somut özelliklerine göre çözüm aranmalı, şüphe halinde TBK. m. 502/II’ye rağmen isimsiz (karma) sözleşme fikri benimsenmelidir.

Eser sözleşmesinde yüklenicinin belirli bir bedel karşılığında bir eser meydana getirip bu eseri iş sahibine teslim etmesi bir iş görme edimi olarak değerlendirilebilmektedir. Bu bakımdan eser sözleşmesi hizmet sözleşmelerine benzetilmektedir.

İş sahibinin teslim alacağı eser karşılığında eserin ücretini ödemesi sözleşmenin zorunlu unsurudur.

image_pdfimage_print