Borçlar Kanunu’na Göre Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesinden Doğan Borçları

image_pdfimage_print
20/ 100

İnşaat işinin kabulü bakımından sonuçlarının değerlendirilebilmesi için inşaat sözleşmesinde ana aktör olarak nitelendirilebilecek olan yüklenicinin işverenle arasında akdedilen sözleşme kapsamında nasıl bir taahhüt altına girdiğinin anlaşılması önem arz etmektedir.

Borçlar Kanunu’nda yüklenicinin eser sözleşmesinden doğan borçları m. 471-475 arasında düzenlenmektedir. Yüklenicinin asli edim yükümlülüğü eseri meydana getirmek ve ayıpsız olarak işverene teslim etmektir.

Yüklenici genel olarak; taahhüt ettiği inşaat sözleşmesini sadakat ve özenle ifa edecek, işe zamanında başlayacak ve sözleşmeye uygun olarak inşaat eserini tamamlayarak iş sahibine teslim edecektir. Eserin kabulü bakımından önem arz eden bir diğer husus ise yüklenicinin ayıplardan sorumlu olduğunu aktaran 474’üncü maddedir:

“İş sahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır. Taraflardan her biri, giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tarafından gözden geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir.”

Anlaşılan odur ki; yüklenici yapımını üstlendiği inşaat eserini iş sahibine ayıpsız olarak teslim etmekle mükelleftir.

image_pdfimage_print