Davacı yüklenici sözleşmede kararlaştırılan bedele ayrıca KDV ilave edilerek alacağının saptanmasını istemiş davalı-birleşen dosya davacısı ise KDV’nin bedele dahil olduğunu bildirmiştir Bu durumda iş bedelinin kararlaştırıldığından sözedilemez Öyle oluncada hesaplamanın BK maddesi hükümleri doğrultusunda yapılması diğer bir anlatımla yapıldığı yıl mahalli piyasa rayici ile imalatların eksik ve ayıpları gözetilerek iş bedelinin belirlenmesi zorunludur Ayrıca mahalli piyasa rayici içerisinde KDV’nin bulunduğu da gözetilip bulunacak rayice KDV ilave edilmemesi gerekir Yine bulunacak bedel için davacının her kalem yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılıp talebinin aşılmaması diğer bir anlatımla teklif mektubundaki miktarların üzerinde hesaplama yapılmaması gerekir Öte yandan asıl davada iş bedeli hesaplanırken eksik ve ayıplar gözetilerek yüklenicinin yapmış olduğu imalat bedeli belirleneceğinden kanıtlanan ödemeler düşüldükten sonra varsa bakiye iş bedeli belirleneceği hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print