ilave iş bedelinden kaynaklanmakta olup %10 iş artışına ilişkin kısmın davacıya ödendiğinin anlaşılmasına göre bunun dışında kalan kısma ilişkin iş bedeli idarenin poz fiyatlarıyla değil işin yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa fiyatlarıyla hesaplanmalıdır Mahkemece dairemizin bozma ilâmına uyulmasına karar verilmiş olup mahkeme tarafından bozma ilâmı gereğinin yerine getirilmesi zorunludur Çünkü bu konuda yararına bozma yapılan taraf için kazanılmış hak oluşur Bu doğrultuda işlem yapılarak kazanılmış hak ilkesi dikkate alınmalıdır Davacı yüklenicinin ilave iş yaptığı ve bunun iş sahibi yararına olduğu anlaşıldığına göre mahallinde yeniden seçilecek bilirkişi vasıtasıyla ilave işlerin bedelleri işin yapıldığı yıl mahalli serbest piyasa rayicine KDV ilave edilmeden belirlenmeli ve bedel belirlenirken pozlardan yararlanılmamalıdır Mahallinde rapor alınamadığı ve kanaate varılamadığı takdirde büyük merkezlere talimat yazılarak yeniden seçilecek bilirkişilere dosyanın tevdi edilerek %10 iş artışı dışında ilave işlerin bedeli yapıldığı yıl serbest piyasa rayicine göre hesaplanmalı ve KDV ilave edilmeden hüküm kurulması gerekmekte olup bu husus gözden kaçırılarak davanın yazılı miktardaki kısmının kabulü doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print