sunulan iş bitirme belgesine konu ihalenin, idare tarafından kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla personel (mühendis, tekniker ve teknisyen), araç ve gereç temin edilmesi işine ilişkin olarak düzenlenen bir hizmet alımı olarak gerçekleştirildiği anlaşılmakla birlikte, bahse konu ihalede alınacak personel vasıtası ile mühendislik hizmetlerinin yürütülmesinin amaçlandığı, dolayısıyla anılan iş deneyim belgesine konu ihalenin bir mühendislik hizmeti alımı olduğu ve niteliği gereği Danışmanlık Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yapımla ilgili danışmanlık hizmet işleri kapsamında yer aldığı, söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin Kanun’un 13’üncü maddesinin alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalması nedeniyle idare tarafından hizmet alımı ihalesi şeklinde gerçekleştirildiği tespit edilmiş olup, bu bağlamda bahse konu aday tarafından başvuru dosyasında sunulan iş bitirme belgesinin, Ön Yeterlik Şartname maddesi kapsamında ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerindeki deneyimini gösteren iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesi gerektiği

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print