İstekliler tarafından iş deneyimini tevsik etmek için ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve temsil ile yönetime yetkili ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulabileceği, ancak başvuru sahibi tarafından tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi sunulmadığı, sunulan iş deneyim belgesinin isteklinin eski unvanı adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi olduğu, anılan isteklinin * tarihinde sadece ortaklık yapısı ile ticaret unvanı değiştirilerek yeni ortaklık yapısıyla yeni ticaret unvanının kullanılmaya başlandığı, sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgelerin unvan değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabileceği yönündeki yukarıda aktarılan mevzuat hükmü uyarınca başvuru sahibinin eski ticaret unvanına ilişkin düzenlenmiş söz konusu iş deneyim belgesinin iş deneyimini tevsik için kullanılabileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print