iş ortaklığı tarafından doldurularak sunulan yeterlik bilgileri tablosu Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar sütununda herhangi bir bilgiye yer verilmediği “İstekli tarafından fiyat dışı unsur bilgisi beyan edilmemiştir/hiçbiri seçilmiştir ifadesinin yer aldığı Yönetmeliğin “Elektronik ihale maddesi uyarınca fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı iş ortaklığı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda fiyat dışı unsur bilgisinin beyan edilmediği İdari Şartnamede fiyat dışı unsur tanımının İş Grubu 1, İş Grubu 2 ve İş Grubu 3’ün fiyat dışı unsurda toplam puanının 9 (dokuz) olduğu yönünde düzenlemeye açıkça yer verildiği bu itibarla, yeterlik bilgileri tablosunda fiyat dışı unsur bilgisi beyan etmeyen iş ortaklığına iş grupları puanlamasına ilişkin olarak 9 puan verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusu

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print