4857 sayılı İş Kanunu’nun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32’nci maddesinde “…Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” hükmü ve aynı Kanun’un “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “… Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. …” hükmü bulunmakta olup, anılan hükümler uyarınca ihaleyi kazanacak yüklenici firmanın en geç ilgili ayın sonunda işçilere ücret ödemesi yapması gerektiği, buna karşılık Sözleşme Tasarısı’ndaki ve Teknik Şartname’deki “Ödemeler her ay sonunda taraflarca imzalanmış ara hakediş raporları, tutanak, belge v.b. dokümanlar ile birlikte teslimini müteakip ayın ilk 10 günü içerisinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın ödeme esaslarına göre ödenecektir.” şeklindeki düzenleme uyarınca idareden anılan aya ilişkin hakediş ödemesini ilgili belgelerin idareye teslimini müteakip ayın ilk 10 günü içerisinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın ödeme esaslarına göre alacağı, anlaşılmaktadır. Bu itibarla, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32’nci maddesindeki “Ücret en geç ayda bir ödenir.” hükmü ve “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.” hükmü birlikte değerlendirildiğinde, “İşçi Ücret bordrosu ve/veya İşçi ücretlerinin işçiler adına açılacak olan banka hesaplarına yatırıldığına/ aktarıldığına dair belgeler,”in bir önceki ay yerine hakediş ödemesine konu ilgili ay için aranmasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print