istekli tarafından idarenin talebi üzerine sunulan belgelerde yer alan bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ile uyumlu olduğu beyan edilen ticaret sicil gazetesinden adı geçen tüzel kişiliğin tek pay sahibinin şahsın olduğunun anlaşıldığı söz konusu belgelerde anılan şahsın T.C. kimlik numarası bilgisinin yer aldığı ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve idare tarafından talep edilmesi üzerine sunulan belgelerin anılan tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin son durumunu gösterir nitelikte olduğu hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print