kayıt tarihi by

29 Kasım 2016 SALIResmî GazeteSayı : 29903TEBLİĞKamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.8 inci maddesinde yer alan “ile tekliflerin birden fazla para birimi cinsinden verilebileceği öngörülen ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde” ile “veya teklif fiyatının” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Tebliğin 18.1.2 ve 18.3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Başlamış olan ihaleler GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihi ve öncesinde teklif alınmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.” MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
22/8/200927327
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-4/3/201027511
2-30/7/201027657
3-29/12/2010                      27800 (6. Mükerrer)
4-9/2/201127841
5-20/4/201127911
6-20/8/201128031
7-15/7/201228354
8-13/8/201228383
9-13/4/201328617
10-23/8/201328744
11-24/9/201328775
12-28/11/201328835
13-25/12/201328862
14-7/6/201429023
15-16/8/201429090
16-25/10/201429156
17-12/6/201529384
18-27/6/201529399
19-28/7/201529428
20-27/4/201629696
2127/5/2016                  29724 (Mükerrer)
   ]]>