Kamu İhale Kanunu değiştiriliyor

image_pdfimage_print
62/ 100

Kamu İhale Kanunu değiştiriliyor 200’e yakın değişiklikle kamu kaynaklarının zarara uğramasına, haksız el değiştirmesine kaynaklık eden yasa sil baştan elden geçiriliyor

Kamu İhale Kurumu kapsamlı çalışma içinde. 100 sayfalık metni

meslek örgütlerine gönderdi: TOBB, TMMOB, TÜSİAD, MÜSİAD, TMB,  TESK, TÜRMOB, TİSK’in yanı sıra tıbbi cihaz, sağlık, inşaat sanayicileri örgütleri.

Amaç,  “ekonomi reformları”ndaki “kamu alım ihalelerinde reform yapılacaktır” hedefini hayata geçirmekmiş. AB’nin kamu alımları direktifleri son on yılda köklü değişikliklere uğradığı için uyum sağlamak zorunluluk getiriliyor

21/b İLE İSTİSNALAR DARALIYOR

Hedeflenen değişikliklerin ikisi çok şaşırtıcı:

-İktidar yanlısı şirketlere hep kazandıran, iyi niyetli kullanılmayarak kamuyu zarara sokan  21/b’nin hacmi daraltılacağı  “istisnalar” azaltılması hedeflenmekte

AB İhale Müktesebadın da olduğu gibi:

-Enerji – su –  ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerindeki kamu kuruluşlarına ayrı kanun geliyor:  Adı Sektörel Kamu Alımları Kanunu olacak.

Yasak fiil ve davranışların kapsamı genişletiliyor.

Yenilikçi bir mal, hizmet veya yapım işine ihtiyaç duyulursa, bir veya birden fazla istekliyle (şirket) işbirliği yapılabilecek.

Adayların yeterliliklerinin saptanması için EKAP’ta sertifikasyon sistemi kurulacak.

“Sosyal ve Özel Nitelikli Alımlar” diye yeni bir alım/ihale türü oluşturulacak.

Yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 2021 yılı için 18 milyon 619 bin 202 TL’yi aşmayan mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak.

21/b (Pazarlık usulü ihaleler deki beklenen değişiklikler )

Pazarlık usulünün bir türü olan planlanmış 21/b’nin yeni hali:

İhalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda, ivediliği doğuran halin giderilmesi amacıyla sınırlı olarak,

Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine yapılacak mal veya hizmet alımları ile yapım işleri.

İdarenin kusurundan kaynaklanmayan ve önceden öngörülmesi mümkün olmayan durumların ortaya çıkması üzerine yapılacak mal veya hizmet alımları.

21/b maddesine, bu usulün yoğun ve usulsüzce kullanıldığı dönemde (eleştiriler artınca) torba yasayla eklenen ibare çıkarılıyor. O da şu:

“veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde”

21/b’deki düşünülen diğer değişiklik: İhale, yapılmasını gerektiren acil amacın giderilmesiyle sınırlı olacak.

alıntı : ÇİĞDEM TOKER

image_pdfimage_print