Kamu İhale Kanunu’nun İstisnalar maddesinde  sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını (Altmışaltımilyonikiyüzyirmidörtbindörtyüzdoksansekiz Türk Lirası) aşmayan mal veya hizmet alımları Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print