Kamu İhale Kurumundan Bilgilendirme Toplantısı

Print Friendly, PDF & Email

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, bu yıl kamu alımları alanında birtakım değişiklikler yapıldığını, sektörün uzun süredir dile getirdiği bazı sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu bildirdi.

 

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, bu yıl kamu alımları alanında birtakım değişiklikler yapıldığını, sektörün uzun süredir dile getirdiği bazı sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu bildirdi.

KİK’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği üyelerine yönelik olarak “Yapım İşlerinde Elektronik İhale Uygulamaları ve Genel Değerlendirme” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Güleç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu alımlarının dinamik ve sürekli yeniliğe açık bir alan olduğunu, zaman içinde kanun düzeyinde birtakım değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Söz konusu değişiklerin kamu alımlarının sosyal ve ekonomik politika aracı olarak kullanılmasına yönelik olduğunu vurgulayan Güleç, “2018’de kamu alımları alanında esaslı birtakım değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, sektörün uzun süredir dile getirdiği bazı sorunların çözümüne ilişkin düzenlemeler de gündemimizde bulunmaktadır. Halihazırda TBMM gündeminde yer alan ve muhtemelen birkaç hafta içinde Genel Kurulda görüşülecek kanun teklifiyle ekonomide meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak, 4735 sayılı kanuna sözleşmelerin tasfiyesi veya devriyle ilgili geçici madde eklenmesi öngörülmektedir.” ifadesini kullandı.

Güleç, düzenlemeyle imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle belli şartlar dahilinde, yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak sözleşmelerin feshedilerek işlerin tasfiye edilebileceğini veya devredilebileceğini bildirdi. Bu sayede, mevcut sözleşmelerde ortaya çıkan sıkıntıların nispeten giderilmesinin beklendiğini belirten Güleç, kanun teklifinde isteklilerin yeterliliklerine ilişkin süreci disipline edecek hükümlerin de bulunmasının planlandığını vurguladı.

Hamdi Güleç, şunları kaydetti:

“Ekonomik ve mali yeterlilikle ilgili olarak isteklinin ihale konusu işle ilgili cirosunu gösteren belgelerin istenmesi, iş deneyim belgesi sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde mevcut şartların yanı sıra belge sahiplerinin ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, yurt dışından alınan iş deneyim belgelerinin kullanımı gibi hususlar uzun süredir tüm paydaşların gündeme getirdiği konulardı. Kuruma ikincil mevzuat düzenleme yetkisi veren alanların da olduğu görülmektedir. Buna göre, bir sözleşme kapsamında düzenlenecek iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik sınırlamalar getirmeye ve yurt dışından alınan iş bitirme belgelerinin kullanımını belirlemeye ilişkin yetkiler, alanı disipline etme konusunda yeni yaklaşımlar getirmektedir.”

ihale hukuku
Tarih
ihale konusu
KİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği üyelerine yönelik olarak "Yapım İşlerinde Elektronik İhale Uygulamaları ve Genel Değerlendirme" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Rating
51star1star1star1star1star
Share