Kamu ihalelerinde sertifikasyon sistemi gelecek yıl (2022 yılında)hayata geçirilecek

image_pdfimage_print
53 / 100

Kamu ihalelerine katılacak firmalar için gelecek yıl sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak bu firmaların liyakat ve yetkinlik kriterleri belirlenecek.

Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere de Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak

Ekonomi Reformları Paketi’nden derlediği bilgilere göre, reform takvimi dahilinde kamu ihalelerine yönelik reform süreci, gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanacak.

Takvim çerçevesinde bu yıl sonuna kadar Kamu İhale Kanunu’ndaki istisnalar önemli ölçüde azaltılacak. Muhafaza edilen istisnalar da düzenli olarak izlenecek ve denetlenecek. Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere de Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak.

Gelecek yılın mart ayı sonuna kadar da kamu ihalelerine katılacak firmalara yönelik sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak bu firmaların liyakat ve yetkinlik kriterleri kamuoyuyla paylaşılacak. Söz konusu yılın haziran ayı sonuna kadar da gerekli şartları taşıyan tüm firmalara sertifikasyon sistemi açık olacak. Aynı süreçte kamu ihaleleri, sertifikasyon sistemine kayıtlı firmalar arasında tam rekabet şartları içinde, şeffaf bir şekilde yapılacak.

Kamu ihalelerinde Yerli ürün kullanımı teşvik edilecek

Ekonomi Reformları Paketi kapsamında, bu yıl sonuna kadar kamu ve yerli sanayinin işbirliğini sağlayan ihale modelleri getirilecek.

Bu dönemde kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak. Kamu alımlarında yerli malı kullanımının artırılması için şartname havuzları oluşturulacak.

Yıl sonuna kadar alınacak idari kararla, zorunlu haller dışında Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilecek.

Kamu ihalelerinde Tasarruf ve şeffaflık artacak

Kamu alım ihaleleri, kamuoyunda çok tartışılan konuların başında gelirken, atılacak reform adımlarıyla söz konusu ihalelerdeki denetimin güçlendirilerek tasarruf ve şeffaflığın artırılması sağlanacak.

Dijital ve rekabeti artıran bir ihale sistemi kurulacak. Kamu İhale Kanunu’ndaki kaldırılması mümkün olmayan istisnalar da bu süreçte disiplin altına alınacak. Yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesi için ihalelerdeki bürokratik süreç ve işlem süreleri de önemli ölçüde azaltılacak.

Bu arada, reformlar kapsamında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, esnekliği ve bütünlüğü sağlayacak KÖİ Çerçeve Kanunu Teklifi çalışmalarının da yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

KÖİ alanında 11 farklı yasal düzenleme bulunurken, bu düzenlemeleri içine alan tek bir çatı yasa hazırlanarak sistemin daha etkin işlemesi sağlanacak. Böylece mevzuat dağınıklığı ortadan kalkacak, yatırımcılar tek bir kanunla muhatap olacaklar.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki istisnalar önemli ölçüde azaltılacak. Muhafaza edilen istisnalar da düzenli olarak izlenecek ve denetlenecek. (31 Aralık 2021)

* Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere, Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak. (31 Aralık 2021)

* Sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak, kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyu ile paylaşılacak. (30 Mart 2022)

* Kamuoyu ile paylaşılan şartları taşıyan tüm firmalara sertifikasyon sistemi açık olacak. Kamu ihaleleri, sertifikasyon sistemine kayıtlı firmalar arasında tam rekabet şartları içinde şeffaf bir şekilde yapılacak. (30 Haziran 2022)

* Kamu ve yerli sanayinin işbirliğini sağlayan ihale modelleri getirilecek. (31 Aralık 2021)

* Kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak. (Sürekli)

* Zorunlu haller dışında DMO üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilecek. (31 Aralık 2021)

image_pdfimage_print