Kamu ihaleleri anahtar teslim götürü bedel inşaat sözleşmelerinde gerçekleşen iş artışlarında sıklıkla karşılan hatalar

image_pdfimage_print

Kamu ihaleleri anahtar teslim götürü bedel inşaat sözleşmelerinde gerçekleşen iş artışlarında sıklıkla karşılan hatalar genel olarak şunlardır;

Kamu ihaleleri anahtar teslim götürü bedel inşaat sözleşmelerinde gerçekleşen iş artışlarında sıklıkla karşılan hatalar 1

1. Mahal listesinde yer aldığı halde sırf uygulama projesinde yer almadığı gerekçesiyle iş artışı yapmak,

2. Projesi ve/veya mahal listesinde yer alan bir imalat için sırf pursantajında (ödemeler listesi/yaklaşık maliyet) yer almadığı gerekçesiyle iş artışında bulunmak,

3. Yapılması işin mütemmim cüz’ü (sıva, denizlik vb. gibi) olduğu halde uygulama projesi ve mahal listesinde yer almadığı gerekçesiyle iş artışı ile ödeme yapmak,

4. Vaziyet planları, plan kesitleri ve dipnotların teklif kapsamında olduğunu gözden kaçırıp iş artışı ile bedel ödemek,

5. Ruhsat alınması için zorunlu olarak yapılması gereken imalatların projesi ile mahal listesinde bulunmaması gerekçesiyle iş artışı ile ödemede bulunmak,

6. Fen ve sanat kurallarına uygun yapılmadığı veya hatalı projenin uygulanması nedeniyle yıktırılıp da tekrar yaptırılan imalatlar için iş artışı ile bedel ödenmesi,

7. Yükleniciye % 10 iş artışı yapabilmek için jeneratör, çevre düzenlemesi gibi zorunlu imalatların iş eksilişi ile iş kapsamından çıkarılması,

8. Büyük oranda iş eksilişi yapılarak işin mahiyetinin değişmesine sebebiyet verilmesi,

9. Zorunlu neden olmadığı halde sırf estetik gerekçelerle imalat değişiklikleri (iş artışı) yapmak

hatalı uygulamalar kamu zararı (fazla ödeme) olarak değerlendirilmekte ve Sayıştay kararlarına da yansımaktadır.

image_pdfimage_print