İLAN

 

 

 

  1. Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini açık artırma  usulü ile kiraya verilecektir.
  2. İhale …/…./2005 ……….  günü saat …:……’da Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda yapılacaktır.
  3. İhale şartnamesi okul müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
  4. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

NOT : İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

  • Nüfus cüzdanı örneği
  • Sabıka kaydı
  • İkametgah belgesi
  • Vergi Numarası
  • Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu
  • İhaleye tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

Keyfiyeti ilan olunur.

 

 

 

 

 

İŞİN ADI                                                YILLIK BEDELİ      GEÇİCİ TEMİNAT

………………………………………                        .-YTL                            .-YTL

Kantin ihalesi