İHALE BAŞVURU EVRAKLARI

İNCELEME TUTANAĞI

 

 

Valilik Makamının …./…./2005 tarih ve …… sayılı oluru ile, ……………………………………………………………………….. Müdürlüğüne  ait okul kantininin kiraya verilmesi için oluşturulan komisyonumuz …./…../2005 …………….. günü saat ….;…. ‘da  Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanarak; ihaleye başvuran ….. kişinin belgelerini inceleyerek ………. kişinin ihaleye katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

 

 

 

KOMİSYON BAŞKANI                 ÜYE                           ÜYE                           ÜYE

 

…../……/2005

 

Milli Eğt.Şube Müdürü          Okul Müdürü             Okul-Aile Brl. Bşk.    Defterdarlık Tem.

 

 

İHALE BAŞVURU EVRAKLARI İNCELEME FORMU

 

S.NOADI SOYADINüf.Cüz.Örneğiİyi Hal KağıdıİkametgahVergi NumarasıGeçici Tem.DekontuTüzel Kişi ise Sicil ve İmza SirküsüTüzel Kişi ise Vergi Borcu Yok BelgesiİMZA
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15