OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (yama üstüne yama Yönetmeliği)
Devamı...

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Devamı...

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Devamı...

ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ UYGULAMA ESASLARI VE RAPOR FORMATINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Devamı...

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamı...

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamı...

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
Devamı...

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ
Devamı...

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Devamı...

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2020 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Devamı...

kamu ihale mevzuatında yerli istekliler ve yer malına ilişkin düzenlemelere
Devamı...

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Devamı...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğuna ait Genelge
Devamı...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Devamı...

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artışı Oranları Hakkında Tebliğ
Devamı...

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamı...

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamı...

sanayi ve teknoloji bakanlığından,teknik servislere dair tebliğ değişikliği
Devamı...

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ
Devamı...

personel servis hizmetleri yönergesi
Devamı...

Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar cumhurbaşkanlığı Kararları kapsamında yürürlüğe girdi
Devamı...

ihalelerde Sunulmayacak Belgeler Listesi
Devamı...

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Devamı...

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ DANIŞTAY KARARLARI İŞLENMİŞ HALİ
Devamı...

Imar Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik maddelerine ilişkin emsal hesabı ile ilgili ibb gorusu
Devamı...

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamı...

Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ve Genel Hususlar
Devamı...

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri hakkındaki Genelgesi
Devamı...

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamı...

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamı...

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2019 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Devamı...

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Devamı...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARITEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Devamı...

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi
Devamı...

çevre ve şehircilik bakanlığın zemin ve temel etüdü uygulama esasları ve rapor formatına dair tebliğ
Devamı...

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Devamı...

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Devamı...

Bir tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu başka bir tüzel kişilik ile iş ortaklığı oluşturabilir mi
Devamı...

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımların İş Akış Şematiği
Devamı...

Doğrudan Teminde Yasaklı Teyidi Yapılmalı mı
Devamı...

İşçi Ücretlerinin Hakediş Tutarından Ödenmesi
Devamı...

ihale komisyonu – ihale yetkilisi yetki sorunu
Devamı...

ihale yetkilisinin komisyon kararını düzeltilmek üzere ihale komisyonuna gönderemeyeceği, kedisine gönderilen komisyon kararını ya onaylayacağı yada iptal edebileceği yönündeki karar.
Devamı...

İhaleyi yapan idare dışında başka bir idarenin ASLI GİBİDİR yapması
Devamı...

İşçi Ücretlerinin Hakediş Tutarından Ödenmesi
Devamı...

Kıdem Tazminatı Ödemeleri ve Hazine Teşvik Kesintisi
Devamı...

kısmî bölünmede bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde
Devamı...

Kısmi teklife açık ihalelerde, kısım itibariyle sözleşme yapmaya yanaşılmaması halinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi
Devamı...

Mal Alımı İhalelerinde Süresinde Teslimi Yapılmayan Hallerde Ceza Hükümlerinin Uygulanması
Devamı...