Kara yolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamı...

2021 KARAYOLLARI BİRİM FİYATLARI
Devamı...

2021 YILI ALTYAPI TESİSLERİ BİRİM FİYATLARI
Devamı...

Yapım İşleri İle İlgili Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devamı...

2021 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Devamı...

2021 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
Devamı...

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
Devamı...

Milli emlak genel tebliği ile Kullanım Bedeli Ertelemesinden Yararlanma Şartları
Devamı...

İHALELER’de SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Devamı...

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK
Devamı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı ihalelerde finansman programı hk tebliğ
Devamı...

Hayvan Yetiştirici Birlikleri Kamu İhale Kanunu’nda İstisna Hükümlerine tabi oldu
Devamı...

TEDAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYAÇLARININ ŞARTNAMEYE UYGUNLUK ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Devamı...

Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme
Devamı...

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamı...

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Tıbbi Cihazların Ürün Takip Sistemi Kaydına İlişkin Kılavuz yayımlandı
Devamı...

İMAR-PLANI-YAPIM-İŞLERİ-BİRİM-FİYATLARI İller Bankası Birim Fiyatları
Devamı...

İÇME-KULLANMA-SUYU-SONDAJ-KUYUSU-AÇILMASI-İŞLERİ İller Bankası Birim Fiyatları
Devamı...

ÜSTYAPI-İŞLERİ-SOĞUTMA-TESİSATI-VE-MONARAY-AKSAMINA-AİT-BİRİM-FİYATLARI İller Bankası Birim Fiyatları
Devamı...

Altyapı-Tesisleri-Birim-Fiyat-Cetveline-Eklenen-Birim-Fiyatlar İller Bankası Birim Fiyatları
Devamı...

2019 YILI ALTYAPI TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİNDEN ÇIKARILAN BİRİM FİYATLAR(İller Bankası Birim Fiyatları)
Devamı...

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devamı...

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
Devamı...

Taşınmaz Kiralaması ile ilgili Genelge
Devamı...

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Devamı...

Belediyelerin Konut ve İşyeri Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
Devamı...

ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ
Devamı...

Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik
Devamı...

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Devamı...

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Devamı...

Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlarda mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara riayet edilmesi hakkında hazırlanan Genel Yazı
Devamı...

İdarelerin Elektrik Alımına İlişkin Genelge
Devamı...

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Devamı...

ihalelere katılmaktan yasaklama işlemleri Sağlık Baklanlığı 2018 12 Sayılı GENELGESİ
Devamı...

Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
Devamı...

DEVLET MEMURLARI KANUNU
Devamı...

ihalelerde,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu
Devamı...

2886 devlet ihale kanunu parasal limitler tablosu
Devamı...

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA BİLİRKİŞİLİK
Devamı...

2575 Sayılı Danıştay Kanunu
Devamı...

2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devamı...

İDARİ YARGI HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Devamı...

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
Devamı...

TÜRK BORÇLAR KANUNU
Devamı...