Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması

...

Detayları oku

PİLOT VEYA KOORDİNATÖR ORTAĞIN İFLASI DURUMUNUN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ!

...

Detayları oku

Gecikme cezasi ile ilgili Düzenleyici KİK kararı

...

Detayları oku

Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi

...

Detayları oku

Kısmi teklife açık ihalelerde, kısım itibariyle sözleşme yapmaya yanaşılmaması halinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi.

...

Detayları oku

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi’nin yürürlüğe girmesinden dolayı uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesine yönelik Düzenleyici Kurul Kararı alınması.

...

Detayları oku

Tebliğ değişikliği ve Yeni Türk Lirası’ndan Türk Lirası’na geçiş sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlere ilişkin düzenleyici kurul kararı.

...

Detayları oku

kalite yönetim sistem belgelerine yönelik olarak idarelerce yapılacak düzenleme ve ihale komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmelere ilişkin düzenleyici kurul kararının oluşturulması.

...

Detayları oku

ihale dokümanında, “Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir.” veya “Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır.” gibi düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı hakkında.

...

Detayları oku

alımı ihalesinin süresinin mücbir sebep nedeniyle uzatılması talebi.

...

Detayları oku

Doğrudan temin uygulaması ile ilgili görüş talepleri

...

Detayları oku

4734 sayılı Kanunun 62/(ı) maddesi gereğince yapılan başvuruların değerlendirilmesi.

...

Detayları oku

Elektrik ihtiyacının temini.

...

Detayları oku

Sözleşme imzalanacak son günün belirlenmesi.

...

Detayları oku

başvuru sahibi tarafından yapılan itiraz üzerine söz konusu kararda maddi hata bulunduğu anlaşıldığından, maddi hatanın düzeltilmesi hususuna ilişkin işlem tesis edilmesi.

...

Detayları oku