Kat karşılığı eser sözleşmesi

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa maliki ile yüklenici arasında kurulan karma tipli isimsiz bir sözleşmedir

. Bu sözleşme ile yüklenici, arsa malikinin sözleşmeye konu arsasında bağımsız bölümlerden oluşan yapı yapmayı ve teslim etmeyi üstlenirken arsa maliki de bu yapının yapılması karşılığında yapının bağımsız bölümlerinin aralarında kararlaştırılan kadarının mülkiyetini yükleniciye devretmeyi üstlenir
. Arsa malikinin mülkiyeti geçirme borcunun ifası, çoğu kez yüklenicinin edimini ifasına bağlandığından kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa malikinin mülkiyeti geçirme borcu bakımından bir satış vaadi olarak nitelendirilir
. Bunu uygulama da desteklemektedir; çünkü taraflar genellikle tapuda değil noterde düzenleme yoluyla sözleşme yapmakta ve hatta çoğu kez adi yazılı bir sözleşme yapmaktadır. Noterde düzenlenen sözleşme ya satış vaadi sözleşmesidir ya da tahvil yoluyla bu biçimde nitelendirilmektedir .Adi yazılı sözleşmeler ise harici satım sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir

Kat karşılığı – Arsa Payı Karşılığı – Eser Sözleşmeli Yapım İşleri Yargı Kararları

Kat Karşılığı Sözleşme ile İhalelere katılım Kat Karşılığı Yapım Sözleşmeleri Kat Karşılığı Yapım Sözleşme Feshi Kat Karşılığı Yapım İşlerinde  Vergi Kat Karşılığı Yapım  Yargı Kararları
 İmar Mevzuat Anlaşmazlıkları  Yapı-İnşaat Ruhsatı Yargı Kararları  Kat Mülkiyetine Geçiş Anlaşmazlıkları  Uyuşmazlık Mahkeme Kararları  Diğer İnşaat Yargı Kararları

İnşaat Sözleşme Türleri

Kişiler Arası İnşaat Sözleşmeleri
Kamu İnşaat Sözleşmeleri (Kamu İhale Kanununa göre yapılan İhaleler)
Uluslararası İnşaat Hukuku ve Yurt Dışı İnşaat Uygulamaları (Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri)