istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde ihale konusu işin; * TL  teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç *bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz  şeklinde doldurulduğu yukarıda belirtildiği gibi ihale konusu işin kısmından sonra ekteki cetvelde yer alan kısmını  ekteki cetvelde yer alan kısımlarını seçeneklerinden bir tanesinin seçilerek doldurulması gerekirken anılan maddedeki ifadeyi anlamsızlaştıracak şekilde belirtilen kısma teklif edilen bedelin yazıyla yazıldığı anlaşılmış olup söz konusu isteklinin ihale dokümanında belirtilen standart forma uygun teklif sunmadığından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına ait kamu ihale kararı
Devamı...

Kantin kiralama muhammen bedel tespit tutanağı
Devamı...

Kantin kiralama muhasebe işlem fişi örneği
Devamı...

Kantin kiralama okul aile birliği karar örneği
Devamı...

Kantin kiralama okul aile birliği sözleşme yenileme kararı
Devamı...

Kantin kiralama okul müdürlüğü fiyat tespit formu
Devamı...

Kantin kiralama sözleşme örneği
Devamı...

kantin kiralama muhammen bedel komisyon onayi formu
Devamı...

OKULLARDA BULUNAN KANTİN, AÇIK ALAN, SALON VE BENZERİ YERLERİN İŞLETME (KİRALAMA) SÖZLEŞMESİ
Devamı...

KANTİN KİRALAMA YILLIK SÖZLEŞME YENİLEME TUTANAĞI
Devamı...