İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Bedel Tespit Komisyonu’nun X1 İlkokulu okul kantin işletmesine ilişkin yaptığı tespit işlemi ile anılan kantin işletmesine ilişkin yapılan ihalenin Mahkeme kararıyla iptal edildiğinden bahisle uğranıldığı belirtilen 36.373,00 TL zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, davacının, sabit tesis bedeli hesaplanırken dikkate alınmayan 16 parça eşyayı geri aldığı gerekçesiyle dava
Devamı...

KANTİN, AÇIK ALAN VE SALONLARIN İŞLETME ŞARTNAMESİ
Devamı...

Hastane çay ocağı kiralama şartname örneği
Devamı...

İHALESİ YAPILACAK KANTİNLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Devamı...

Kantin kiralama ihale artırma tutanağı
Devamı...

Kantin kiralama ihaleye başvuranların evraklarını inceleme tutanağı
Devamı...

Kantin kiralama ihale ilanı
Devamı...

Kantin kiralama ihale izin onayı
Devamı...

Kantin kiralama ihale komisyonu kararı
Devamı...

Kantin kiralama ihaleye katılacaklardan istenen belgeler
Devamı...

Kantin kiralama ihale şartnamesi
Devamı...

ÜNİVERSİTE KİRA ŞARTNAMESİ
Devamı...

KANTİN İŞLETME (KİRALAMA) ŞARTNAMESİ
Devamı...

KANTİN İHALESİ DUYURU VE ŞARTNAMESİ
Devamı...

milli eğitim bakanlığı OKUL KANTİN İHALE ŞARTNAMESİ
Devamı...

İLKOKUL KANTİN İHALE ŞARTNAMESİ
Devamı...

KİRALANAN KANTİN VE ÇAY OCAĞININ KİRAYA VERİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN, TİCARİ KAZANÇ HÜKÜMLERİNE GÖRE VERGİLENDİRİLMESİ
Devamı...

Okul Aiie Birlikleri Tarafından Üçüncü Kişilere Kiraya Verilmesi
Devamı...

Kira sözleşmesinin süresi içinde ancak özel hukuk hükümleri uyarınca adli yargıda tahliye davası açılması ve bu davada verilecek karara göre uyuşmazlık konusu kantinin tahliyesi yoluna gidilmesi gerekirken, davalı idare tarafından sözleşmenin feshi üzerine kamu gücü kullanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık olmadığının kabulü gerekir.
Devamı...