yüklenicinin söz konusu iş ile ilgili davalı nezdinde doğacak hak edişlerinin % 80’lik kısmının kesilerek KDV dahil toplamda *TL’lik alacağının temlik tutarı tamamlanıncaya kadar davacı firmaya ödenmek üzere * yevmiye numaralı temliknamesi ile davacıya temlik edildiğini, aynı noterliğin *tarih …yevmiye numaralı düzeltme beyannamesi düzenlendiğini, şu ana kadar temlik tutarının *TL’sinin davalı banka tarafından davacıya ödendiğini, halen *TL temlik tutarının davacıya ödenmediğini, davalı tarafça geçici kabulü yapılan yapım işi kapsamında tüm malzemelerin davacı tarafından tedarik edildiğini, toplam *TL tutarlı malzeme sevkiyatı yapıldığını malzemeden kaynaklanan alacaklarının da yüklenici tarafından ödenmediğini, kesin kabulün davalı tarafından yapılmadığını, eksik kalan temlik tutarının da ödenmediğini *nolu hakedişe göre toplam ödenen miktarın yasal kesintilerden sonra KDV ve fiyat farkları dahil *TL olduğunu, ödenen temlik tutarının *TL olduğu, kesin kabulün yapılması ve ödenmeyen temlik tutarlarının davacıya ödenmesinin istenildiğini, davalının cevabında kesin kabulün geçici kabulden 1 yıl sonra yapılacağı kesin kabul tarihinin *tarihi ve sonrası olacağının belirtildiğini kesin kabulün halen yapılmadığı *nolu hakediş tutarından da davacıya temlik tutarına mahsuben bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek, davacıya ödenmemiş temlik tutarından dava tarihi itibari ile *TL’nin * tarihli ıslah dilekçesi ile de talebini*TL artırarak *TL’nin, geçici kabulün yapıldığı * tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print