İstinaf incelemesi HMK maddesi gereğince ileri sürülen istinaf başvuru nedenleri ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır Somut uyuşmazlıkta taraflar arasında ihtilafsız olan sözleşme maddesine göre yüklenici tarafından verilen kesin teminat mektubu sözleşmenin süresinin bitip kesin kabulün yapılması halinde iade edileceği kararlaştırılmış olup mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davanın reddine karar verilmesi yerinde ise de davacının teminat mektubunun haksız olarak nakde çevrildiği iddiasıyla takip başlattığı bu hususta teminat mektubunun süreli olmasına dayandığı teminat mektubunun bedelinin davadan sonra davalı tarafça davacıya ödendiği dikkate alındığında davacının takipte kötü niyetli olduğu sabit olmadığından kötüniyet tazimatına hükmedilmesi yerinde görülmemiş ve davacı vekilinin istinaf isteminin bu yönüyle kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına dair karar4

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print