Mekanik işleri ihalesi 04.08.2023

image_pdfimage_print
48 / 100
YAPIM İŞİ MEKANİK İHALESİ

 

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ

 İhale kayıt numarası2022 / 0038 1-İdarenin a) Adresiİstanbul Atlas Üniversitesi Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No40/2 Kâğıthane /İSTANBUL b) Telefon numarası:444 3439 c) Elektronik posta adresisatinalma@atlas.edu.tr ç) İhale Dokümanın görüleceği web adresihttps://www.atlas.edu.tr 2-İhale konusu Mal/Hizmet/Yapım İşinin a) İşin Niteliği, türü ve miktarıMekanik işleri için hizmet ürün Alımı 3-İhalenin a) İhalenin Yapılacağı yerİstanbul Atlas Üniversitesi Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No40/2 Satın Alma Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Kâğıthane /İSTANBUL  b) İhale Tarihi ve saati04/08/2023  – Saat 14:30 c) İhale Son evrak Teslim Tarihi ve Saati04/08/2023 –  Saat 14.15 d) İhale Evraklarının Teslim Edileceği Yerİstanbul Atlas Üniversitesi Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No40/2 Kâğıthane /İSTANBUL Satın Alma Daire Başkanlığı e) İhale Usulü Açık Usulü İhale 16.Madde 4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile ekonomik ve mali Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterlere: Web Sitesinde yayınlanan İdari ve Teknik Şartnamelerden Ulaşılabilir 5. Geçici teminat alınmayacaktır. 6. İhale katılım bedeli olarak,  2.000 TL (İkibinTürkLirası) aşağıdaki hesaba ödenerek, ödeme dekontu paylaşıldığı takdirde ihale dokümanları mail ortamında gönderilebilir AKBANK / Şişli Ticari Şube İban No: TR120004600781888000162828   / Hesap Numarası: 0781-0162828   Hesaba Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Adı ve numarası yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

image_pdfimage_print