İLAN

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait olan aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri ile muhammen kira bedelleri, ihale tarihleri yazılı bulunan arazi vasıflı taşınmazlar, 5 yıl süreyle, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’nci maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

SIRA
NO
MAHALLEADAPARSELCİNSİ/
AÇIKLAMA
ALAN
(M²)
MUAMMEN
BEDELİ (TL)
İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1ALAŞAR0246ARAZİ9.840,00694,0027.08.201914.00
2BAHÇEYAKA0169ARAZİ4.100,001.157,0027.08.201914.05
3ÇAKIRLAR1069ARAZİ49.089,00829,0027.08.201914.10
4CAZKIRLAR2621ARAZİ2.320,00101,0027.08.201914.15
5KAPUBAĞ0517ARAZİ12.630,00252,0027.08.201914.20

Arazi vasıflı taşınmazların kira ihaleleri, 27.08.2019 Salı günü, saat 14.00’ de başlayacak ve 5 arazi için her arazinin ilandaki yazılı sırasıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda;
Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihaleleri yapılacaktır.
İhaleye Katılmak isteyenlerin %3 tutarında geçici teminatlarını ihale saatinden önce Belediye Veznesine yatırmaları gerekmektedir.
İhaleler ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.05.08.2019

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz