Muratpaşa Belediyesi’ne ait 95 m2 çay ocağı kiraya verilecektir

image_pdfimage_print
55/ 100

ANTALYA
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi Yerleşkesi B Blok 2. katta bulunan 1 adet Çay Ocağının (33 m2 kapalı+ 62,50 m2 teras ), ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Pafta
Mahallesi/Adresi
Nevi/Yüzölçümü Muhammen Bedel (KDV HARİÇ)

20L-1C
Doğuyaka Mah. 12756 ada 11 parsel 1219 Sok. No:9 Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi Yerleşkesi B Blok 2.Kat
Çay Ocağı
(33 m2 kapalı alan + 62,50 m2 teras)

12.000,00-TL
-İhale 31.03.2020 Salı günü saat 14:00’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150,00’şer TL bedel karşılığında temin edilebilir.
-İhaleye katılacakların geçici teminatı 30.03.2020 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR

image_pdfimage_print