ortak girişimin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedildiği, aynı ihaleye ilişkin olarak bir başka istekli tarafından yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının reddi üzerine açılan davada; Ankara 12. İdare Mahkemesinin 22.04.2011 tarih ve E:2010/1208 sayılı Yürütmenin Durdurulmasına ilişkin kararı üzerine Kamu İhale Kurulunun 06.06.2011 tarih ve 2011/MK-117 sayılı kararı ile anılan mahkeme kararının uygulanmasını teminen 04.05.2010 tarih ve 2010/UY.I-1258 sayılı kararın iptaline karar verildiği, davacı tarafından söz konusu 06.06.2011 tarih ve 2011/MK-117 sayılı karar ile ihalenin son başvuru tarihi itibariyle yenilenmesine karar verildiği gerekçesiyle irat kaydedilen 800,00 TL geçici teminatın iadesi istemiyle 12.09.2011 tarihli dilekçe ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet başvurusunun reddi üzerine 14.10.2011 tarihinde kayda giren dilekçe ile Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvurunun süre yönünden reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print