Ortaokul Deprem Onarım Yapım ihale sonucu

image_pdfimage_print
68 / 100

BATTALGAZİ HATUNSUYU İLK-ORTAOKULU DEPREM ONARIM İŞİ MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

İhale kayıt numarası:2023/684463
1- İhalenin  
a) Tarihi:12.07.2023
b) Türü:Yapım işi
c) Usulü:Pazarlık (MD 21 B)
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi:Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından

ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

e) Yaklaşık Maliyeti:1.977.614,32 TRY
2- İhale konusu yapım işinin  
a) Adı:Battalgazi Hatunsuyu İlk-Ortaokul Deprem Onarım İşi
b) Yapılacağı yer:Battalgazi Hatunsuyu İlk-Ortaokulu
c) Süresi:50
3- Teklifler  
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı:1
b) Toplam Teklif Sayısı:1
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı:1
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması:Uygulanmamıştır
4- Sözleşmenin  
a) Tarihi:25.07.2023
b) Bedeli:2.019.000,00 TRY
c) Süresi:25.07.2023 – 12.09.2023
d) Yüklenicisi:Enes Yasak
e) Yüklenicinin uyruğu:Türkiye
f) Yüklenicinin adresi:Niyazi Mah. Mis Sok. 14/A 44100 Battalgazi/Malatya

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

image_pdfimage_print