Otoyolu Bahçe Tünelleri Bakım Onarım Yapım ihale sonucu

image_pdfimage_print
55 / 100

KARAYOLLARI 5 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAG OTOYOLU BAHÇE TÜNELLERİ BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                              

İhale kayıt numarası:2023/592818
1- İhalenin  
a) Tarihi:15.06.2023
b) Türü:Yapım işi
c) Usulü:Pazarlık (MD 21 B)
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi:Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından

ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

e) Yaklaşık Maliyeti:100.742.326,99 TRY
2- İhale konusu yapım işinin  
a) Adı:Karayolları 5 Bölge Müdürlüğü Tag Otoyolu Bahçe Tünelleri Bakım Onarım Yapım İşi
b) Yapılacağı yer:Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Tag Otoyolu Bahçe İşletme Şefliği Sınırlarındaki 4 Adet Tünel
c) Süresi:180

 

 

 

3- Teklifler

  
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı:5
b) Toplam Teklif Sayısı:4
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı:4
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması:Uygulanmamıştır
4- Sözleşmenin  
a) Tarihi:19.07.2023
b) Bedeli:98.567.092,00 TRY
c) Süresi:24.07.2023 – 14.07.2024
d) Yüklenicisi:Sette Yapı Bilişim Anonim Şirketi
e) Yüklenicinin uyruğu:Türkiye
f) Yüklenicinin adresi:Mutlukent Mahallesi Sarısu Sokak No:7 06800 Çankaya/Ankara

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

image_pdfimage_print