özel sektör iş deneyim sözleşme düzenleme hizmeti

 

İhalelere Katılmak üzere  bir çok firma 4735 sayılı kamu ihale sözleşme örneği üzerinde düzenleme yaparak şirketin katılmayı düşündüğü Faaliyet alanlarına göre hazırlamak sureti ile “SÖZLEŞME” düzenlemek kaydı ile ihalelere katılmaya çalışmaktadırlar.

Bu yöntemler sonucunda ise ,Katıldıkları ihalelerde, İhale komisyonlarınca sözleşmelerinin geçersiz kabul edilmesi neticesinde hayal kırıklığı yaşamaktalar.

Kamu İhale kanunu – Yönetmelikler – Genel Tebliğler ve  ikincil mevzuatlar kapsamında,özel sektör iş deneyim belgesi   nin hazırlanması ve geçerli bir belge olması için zaman ve reel belgelerin (fatura vb.)  oluşturulması gerekmektedir.

Kamu ihale kuruluna yapılan itirazen şikayet Başvuruları incelendiğinde;

Kendi arazisine ait  alanda  kat karşılığı inşaat  sözleşmesi yaparak Bina yapması sonucunda  özel sektör iş deneyim belgesi düzenlemek

kurucusu olduğu  şirketleri arasında 4735 sayılı kamu ihale sözleşme örneği üzerinde  düzenleme yaparak özel sektör iş deneyim belgesi düzenlemek

Görevli bulunduğu kurumda yapmış denetlemelerden dolayı elde etmiş olduğu İŞ DENETLEME BELGESİ ile şahıslara kiralama ile gelir elde edilmesi veya  gerçek / Tüzel  olarak Firma kurmak kaydı ile ihalelere katılma çabaları devam etmektedir

 

Firmamız, ÖZEK SEKTÖR İŞ DENEYİM BELGE  DÜZENLEME Hizmetleri konusunda,Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hususlar doğrultusunda sorunsuz olarak hazırlamış olduğumuz belgeler ile sizlere hizmet vermeye devam etmektedir

Özel Sektör  İş Deneyim Belgesi olarak Düzenlenmiş olan Sektör Başlıkları

Araç Kiralama Özel Sektör İş Deneyim Belgesi

Yemek (catering) Hazırlama Özel Sektör İş Deneyim Belgesi

Yaz Spor Faaliyetleri Özel Sektör İş Deneyim Belgesi

Belediye Halk sağlığı Çağrı iletişim Hizmetleri Özel Sektör İş Deneyim Belgesi

Belediye Halk Kültür Hizmetleri (Bilgisayar – Yabancı Dil – Matematik – Müzik – Folklor vb )

Yapım İşleri Özel Sektör İŞ deneyim ve  İş Denetleme Belgeleri