özel sektör iş deneyimine ait sözleşmede sözleşme bedeli yer almasa da, sözleşme bedelinin belirlenebilir olmasının yeterli bulunduğu sözleşmenin ihale konusu iş ve benzer iş ile aynı nitelik ve muhtevaya sahip olduğu, çalışan personele ilişkin sosyal güvenlik primlerinin yatırıldığını gösterir belgelerin Kanununa göre asgari ücretten daha düşük bir ücretle personel çalıştırılamayacağı hususları göz önüne alındığında anılan sözleşmede yer alan personele ödenecek ücretin asgari ücret üzerinden hesaplanacak işverene aylık maliyetinin birim fiyat olarak alınabileceği sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamının toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilebileceği sonucuna ulaşıldığından anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print