Nakliye ile Öğrenci ve Personel Taşıma ihaleleri Bakımından Asgari İşçilik Uygulamaları

image_pdfimage_print
58 / 100

Nakliye ile Öğrenci ve Personel Taşıma ihaleleri Bakımından Asgari İşçilik Uygulamaları

ihaleli işlerdeki asgari işçilik uygulamasının sebebi bu işlerde işveren konumundaki kimsenin sigortalı çalıştırmasıdır. Ancak nakliye işleri veya öğrenci ve personel taşıma işleri gibi bazı işlerin sigortalı çalıştırmaksızın bizzat ihaleyi alan kimsenin çalışması ile ifası mümkündür.

Bu gibi durumlarda ayrıca bir asgari işçilik incelemesi söz konusu olamayacağından ihaleyi alan kimsenin talep ettiği ilişiksizlik belgesi
belli şartları taşıması şartıyla verilmektedir.

Bu şartlar Kurum Genelgesinde açıklanmıştır

Genelgeye göre, ihale konusu işin konusunun nakliye veya öğrenci ve personel taşıma işi olması ve idarece ihaleli işin sigortalı niteliğinde bir kişi çalıştırılmaksızın direkt olarak yükleniciler tarafından yapıldığının bildirilmesi durumunda yüklenicilerin Kanun 4/1-b uyarınca sigortalı olduklarının ve bu işleri yapmaya yeterli sürücü belgesi ve mesleki donanımlarının bulunduğunun tespiti gerekmektedir.

ihale konusu işi ifa eden kimselerin Kanun 4/1-b (eski adıyla bağ-kur) kapsamında sigortalılıklarından dolayı Kuruma prim borçlarının bulunmaması veyahut bulunsa bile borcun tecil ve taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Nakliye veya öğrenci ve personel taşıma işlerinde getirilen bu düzenlemenin uygulanabilmesi için idare ile işi alan kimse arasındaki sözleşmede, iş için çalıştırılacak sigortalı sayısının belli olmaması gerekir. Çünkü ihaleli işlerde çalışacak sigortalı sayısının
belli olduğu durumlarda asgari işçilik tespiti yapılması gerekecektir

 

image_pdfimage_print