Davacı iş ortaklığının pilot ortağın beyan ettiği bilgi ve belgelerden anılan şirketin ortaklık yapısının tespit edilemediğinden bahisle davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davalı idarece gönderilen itirazen şikâyet başvuru dosyasında yer alan belgelerin incelenmesi sonucunda pilot ortağa ait yeterlilik bilgileri tablosunda sayılan Ticaret Sicil Gazeteleri incelendiğinde, anılan şirketin yetkililerine ilişkin bilgiler bulunsa da ortaklarına ve ortaklık yapısına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı, yine davacı şirket tarafından sunulan Noterin evrakı incelendiğinde, söz konusu evrakın * tarihinde yapılan genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin daha önce yapılan Genel Kurul toplantı listesi ile aynı olduğunun tasdikine ilişkin olduğunun görüldüğü, davacının Noter evrakının arka yüzünde şirketin ortaklarına ve ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin yer aldığı ancak ihaleyi yapan idare tarafından söz konusu evrakın davalı idareye eksik gönderildiği iddiasının incelenmesi amacıyla Dairemizin ara kararı ile teklif dosyasında sunulan belgelerin asıllarının incelenip iade edilmek üzere istenmesi üzerine ara karara cevaben gönderilen belge asıllarının incelenmesi sonucunda Noter evrakının arka yüzünde yer alan bilgilerden davacı şirketin ortaklarının ve ortaklık yapısının açıkça anlaşıldığı görülmektedir Bu durumda, davacı iş ortaklığı tarafından pilot ortağın ortaklarını ve ortaklık yapısını ortaya koyan Ticaret Sicil Gazeteleri sunulmamış ise de bu hususları gösteren belgelerin teklif dosyasına sunulduğu açık olduğundan, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print