davalı ile akdi ilişkileri bulunmadığından takipte istenilen alacaktan sorumlu olmadıklarını bu nedenle müvekkili şirket hakkında başlatılan icra takibinden borçlu olmadıklarının tespitini istemiştir Davalı ise verilen teklifin kabulü üzerine takip dayanağı faturalara konu imalâtın gerçekleştirilerek faturaların davacı çalışanlarına tebliğ edildiğini ve yine davacının şantiye şefi  *teslimlerinin de yapıldığını bedele hak kazandıklarını savunmaktadır Mahkemece savunma doğrultusunda davanın kısmen kabulü ve kısmen reddine karar verilmişse de şantiye şefi kabul edilen davacının çalışanı olup olmadığı araştırılmadığı gibi imzası bulunan belgeler konusunda da beyanı alınmadan ve yine faturaların tebliğ edildiği davacı çalışanı olup olmadığı saptanmadan ve tutanaklardaki imzaları konusunda beyanları alınmadan hükme varılması doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print